BETA

Hamsphere4: Προσομοιωτής HAM radio [Linux, Android, OSX, iOS, Windows]

Εικόνα Haris

Σε προηγούμενα άρθρα είχαμε δει ορισμένες εφαρμογές για HAM radio στο Linux, μια κύρια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν ραδιοερασιτέχνες από όλον τον κόσμο. Επρόκειτο για utilities, προγράμματα χειρισμού πομποδεκτών, βάσεις δεδομένων, ημερολόγια, και SDR.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ιδέα, ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Java, που λειτουργεί στις πλατφόρμες Linux, Mac, Android, IOS και Windows. Έχει σχέση με το HAM, αλλά δεν είναι ακριβώς Amateur Radio. Πρόκειται για προσομοίωση του ΗΑΜ ανάμεσα σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Ο εξομοιωτής ΗΑΜ

Το Hamsphere (έτσι ονομάζεται η εφαρμογή), αποτελεί ένα δίκτυο, που προσομοιώνει το ΗΑΜ Radio. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιεί στην εξομοίωση δεδομένα από τις πραγματικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως τον καιρό, την ώρα, τις ηλιακές κηλίδες, την κατάσταση του Ήλιου, τον ιονισμό των ατμοσφαιρικών στρωμάτων, την τοποθεσία, και τους κανόνες της φυσικής για την ανάκλαση των ραδιοκυμάτων.

Όλα αυτά τα data μπαίνουν και τροφοδοτούν το πρόγραμμα που κρατά αυτό το δίκτυο. Η εφαρμογή δεν προορίζεται μόνο για γνώστες του ΗΑΜ, και αδειούχους, αλλά και για μη σχετικό κόσμο, που μπορεί να ξεκινήσει από περιέργεια, για να δει τι είναι αυτή η ενασχόληση, η τυχόν μαθητές σχολών ΗΑΜ που θέλουν να πάρουν άδεια και να κάνουν μια πρακτική εξάσκηση.

Θετικά και αρνητικά

H εφαρμογή διαθέτει modules που μπορεί να προσθέσει κανείς στον πομποδέκτη, η κεραίες.
Δυστυχώς, πέραν των θετικών σημείων, υπάρχουν και αρνητικά, όπως το ότι το λογισμικό δεν είναι ΕΛ/ΛΑΚ, είναι κατασκευασμένο από μια εταιρία που εδρεύει στην Κύπρο, υπάρχει ετήσια συνδρομή 30 Ε, που δικαιολογείται υποθέτουμε από την δημιουργία και συντήρηση του δικτύου, λειτουργία των servers και εξέλιξη του λογισμικού.

Άλλο αρνητικό πρωτίστως στοιχείο, είναι πως τα πρόσθετα είναι επί πληρωμή, όπως διαφορετικές εικονικές κεραίες, και εξαρτήματα του πομποδέκτη. Υπάρχουν από την άλλη κάποια credits, τα οποία μαντεύει κάποιος πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρήματα, και έτσι με κάποιες βραβεύσεις να κερδίσει κάποιος μια εικονική κεραία της προτίμησης του.

Είναι αλήθεια πως όλες οι παραπάνω κερδοσκοπικές πρακτικές οδηγούν τον αναγνώστη να μείνει άφωνος, και να αναρωτηθεί αν θα παίξει Μονόπολη. Επειδή από την άλλη η ιδέα είναι πρωτοποριακή, μπορούμε έστω να την δούμε, και ο καθένας αποφασίζει αναλόγως. Θα επανέλθουμε σε αυτό στο τέλος του άρθρου, αφού δούμε τις δυνατότητες του συστήματος.

Γενικά

Η ιστοσελίδα της εφαρμογής ισχυρίζεται πως το Hamsphere 4.0 είναι ο εξελιγμένος εικονικός προσομοιωτής πομποδέκτης, που μπορείς να χτίσεις με περισσότερα από 100 πρόσθετα. Η επικοινωνία γίνεται με δεδομένα πραγματικών συνθηκών όπως ο αριθμός των ηλιακών κηλίδων (Sun spot numbers), ενώ συνεχίζοντας λέει πως πρόκειται για μια κατανοητή υψηλή τεχνολογία που προσφέρει απόδοση, ρυθμιστικότητα, τμηματική αρχιτεκτονική, και λειτουργεί σαν HF HAM radio.  

Δυνατότητες

Προς το παρόν η έκδοση 4.0 είναι αυτή με τις πιο εξελιγμένες δυνατότητες, ενώ η προηγούμενη έκδοση 3.0 συνίσταται σε νέους και εκπαιδευόμενους στο ίδιο το Hamsphere. Μπορούν εκεί να μάθουν τις τεχνικές και τα πρωτόκολλα, ενώ ερχόμενοι αργότερα στο 4.0 να ανοίξουν τους ορίζοντες τους, και να έρθουν σε λεπτομέρειες που προσομοιώνουν το ρεαλιστικό HF radio.
H εταιρία λέει πως οι πλατφόρμες 4.0 και 3.0 λειτουργούν παράλληλα, ενώ η κοινότητα είναι ενιαία. Η trial έκδοση, λειτουργεί και στις δύο πλατφόρμες 3.0 και 4.0.

Στη συνέχεια τονίζεται πως η μοναδικότητα του Hamsphere είναι τα πραγματικά δεδομένα όπως η τοπογραφία της Γης, θάλασσες, στεριές, ήπειροι, χιλιόμετρα, ατμοσφαιρικό στρώματα, και ο ιονισμός των αερίων της ατμόσφαιρας. Η γαιόσφαιρα χωρίζεται στον άξονα, σε 24ωρες και γίνεται προσομοίωση της ημέρας και της νύχτας. Ακόμα σιγουρεύεται πως η Γη έχει ως προς τον Ήλιο γωνία 23.45 μοίρες, και ανάλογα εναλλάσσονται οι εποχές, Καλοκαίρια και Χειμώνες όπου επηρεάζουν ανάλογα. Λαμβάνεται υπόψη ο 11ετής κύκλος του Ήλιου, και το Solar Flux Index.

Διάδοση και κεραίες

Η διάδοση των ραδιοκυμάτων προσομοιώνεται όπως και στην φύση, με τις ανακλάσεις, τις πολλαπλές ανακλάσεις, τις ζώνες σιγής, και διαλείψεων στην επιφάνεια της Γης. Οι αποστάσεις σε χιλιόμετρα παίζουν κανονικό ρόλο, καθώς και η γεωγραφία, βουνά πεδιάδες. Όλα τα παραπάνω (φανταστείτε το σαν ένα πολύ καλό εξομοιωτή πτήσης), κάνουν την εφαρμογή να σας φαίνεται πως δεν έχει διαφορά από το κανονικό HAM radio.

To Hamsphere 4.0 διαθέτει σαν πρόσθετα μια πληθώρα κεραιών όλων των τύπων, για ραδιοεπικοινωνίες μακρινών αποστάσεων. Έτσι, για να κάνετε πετυχημένα QSOs, επαφές δηλαδή, δεν αρκεί η ισχύς σε watts, και το linear, αλλά χρειάζεται και καλή κεραία. Ένας σταθμός με καλύτερη κεραία και μικρότερη ισχύ, μπορεί να έρθει σε μακρινότερη επαφή, από έναν με μεγαλύτερη ισχύ, αλλά όχι καλή κεραία.

Το δικτυακό κατάστημα

Γι' αυτό, το Hamsphere διαθέτει ένα web shop, όπου μπορεί κανείς εκτός από πρόσθετα του πομποδέκτη, να αλλάξει κεραία και να αγοράσει την κεραία της αρεσκείας του. (Στο σημείο αυτό, μερικοί ίσως πάθουν κοκομπλόκο, όταν διαπιστώσουν πως οι κορυφαίες κεραίες του HF είναι επίσης πολύ ακριβές στο δικτυακό κατάστημα). Η εφαρμογή διαθέτει και plug in (αγοραστό και αυτό), για ρύθμιση του αζιμουθίου της κεραίας, στάσιμα, και tuning.

Βέβαια από εξαρχής ο πομποδέκτης σας είναι εφοδιασμένος με μια καλή και αποδοτική all band omni directional antenna. Διαθέτει καλά χαρακτηριστικά. Οι άλλες αγοραστές από το δικτυακό κατάστημα είναι δίπολα, κάθετα μονόπολα, Inverted VS, G5RVs, καθώς και 3/5/8 Yagi, κυβικές, τετραδικές, καρδιοειδείς, πολλών στοιχείων, συστοιχίες Log periodic, πολυμπαντικές Yagis και Quads, άλλες συστοιχίες στρωμάτων, και πολλές ακόμα. Περίπου οι επιλογές είναι ανάμεσα σε 100 διαφορετικές κεραίες. Υπάρχει και antenna rotator plugin. Δίνονται κάποιες γρήγορες συμβουλές για να επιλέξει κάποιος μια κεραία, στο που είναι πιο αποδοτική, και ανάλογα με την τοποθεσία του, τα κτίρια, και άλλους παράγοντες.

Μπάντες και modes

Ο εικονικός πομποδέκτης μπορεί να λειτουργήσει σε μια σειρά από μπάντες, όπως οι HF, και οι WARC. Οι διαμορφώσεις είναι οι SSB/CW. Ακόμα στις VHF/UHF, καθώς και σε αυτή των 6 μέτρων όπου προσομοιώνεται το sporadic E, σε SSB, καθώς και στην 2m, και 70cm. Υπάρχουν και μια σειρά κανονικών εικονικών επαναληπτών.

Η ιονόσφαιρα, και άλλα

Όπως είπαμε τα ιονοσφαιρικά στρώματα D,E,F1,F2 προσομοιώνονται ακριβώς, με τα ανοίγματα τους, και υπάρχουν εργαλεία πρόβλεψης καταστάσεων, ενώ μια υπηρεσία που λέγεται VOACAP online service μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη και συμβουλές. Οι αλλαγές στις συνθήκες διάδοσης είναι συνεχείς, και οι ώρες λαμβάνονται υπ' όψη σύμφωνα με το UTC. Υπάρχουν ακόμα ραδιοφάροι στο δίκτυο, συγκεκριμένων τοποθεσιών, με ισχύ από 10 έως 100 Watt και κάθετη κεραία. Τέλος υπάρχει ένα εικονικό DX Cluster που προσομοιώνει ένα αντίστοιχο κανονικό, ενώ υπάρχουν κάποια σημεία που ακούν συνεχώς για σήματα, και ενημερώνουν το DX Cluster για τοποθεσία, callsign, κεραία, και ισχύ. Ακόμα υπάρχουν tutorials για την εφαρμογή.

Κριτικές

Οι κριτικές για το Hamsphere διχάζονται στο eham τελεία net. Γενικά μπορεί να πει κάποιος πως είναι οι μισές υπέρ και οι μισές κατά. Θα πρέπει να διαβάσει κάποιος τις κριτικές αυτές πριν προχωρήσει σε αγορά, η να δοκιμάσει την trial. Οι αρνητικές κριτικές αναλύονται σε σημεία, όπως ότι μπαίνουν άσχετοι χρήστες που δεν γνωρίζουν από HAM, και έτσι γίνεται ένας μύλος, πως οι κεραίες δεν ανταποκρίνονται, και άλλα.

Η ιστοσελίδα της εφαρμογής

Υπάρχει και ανάλογη σελίδα στο Facebook και στο Twitter.

Δύο videos από την χρήση της εφαρμογής σε Linux Mint, και σε Android

Καλά QSOs.

 

 • Σχόλια

4 Comments:

 1. Εικόνα matthew
  matthewΔεκ 26, 2016 20:33 ΜΜ

  Δείτε & το Skywave Linux. Είναι SDR διανομή βασισμένη στην 64μπιτη έκδοση του Ubuntu 16.04 LTS.
  http://skywavelinux.com

 2. Εικόνα Maria
  MariaΔεκ 26, 2016 20:36 ΜΜ

  matthew, πώς σου διέφυγε εσένα αυτό;:
  http://osarena.net/skywave-linux-mia-paragogi-dianomi-ubuntu-gia-softwar...

 3. Εικόνα matthew
  matthewΔεκ 26, 2016 20:42 ΜΜ

  Ok. Ναι, δεν το είχα δει το άρθρο και απλά έπεσα τυχαία επάνω στη διανομή πριν λίγο. Ωραία. Ευχαριστώ Μαρία!

 4. Εικόνα Maria
  MariaΔεκ 26, 2016 20:57 ΜΜ

  Μα σε παρακαλώ matthew, ευχαρίστησή μου. :D
  Αυτό θα πει osarena, σκέφτεται για εσάς, πριν από σας. :D

Scroll to Top