BETA

Ήρθαν οι αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σε Open Office και Libre Office!

Εικόνα Haris

Ευχάριστα νέα για τους μαθητές, φοιτητές, και υποψηφίους εργαζόμενους, καθώς μια μεγάλη ελληνική πρωτοτυπία είναι εδώ. Ξεκίνησε λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο blog του φορέα πιστοποιήσεων DIPLOMA, ενός εκπαιδευτικού κέντρου για πιστοποιήσεις που εδρεύει στην Καβάλα, μια μεγάλη βεβαίως και παγκόσμια πρωτοποριακή κίνηση, όπου δίνεται αναγνωρισμένο δίπλωμα πιστοποίησης στο Open Office / Libre Office.

Για όσους δεν γνωρίζουν το όλο θέμα, να πούμε σύντομα, πως μια πιστοποίηση είναι ένα χαρτί, που δίνεται από έναν εξεταστικό φορέα μετά από εξετάσεις. Η πιστοποίηση αυτή χρησιμεύει σαν ένα επιπλέον προσόν, για μια αίτηση που κάνουμε είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο οργανισμό, για να προσληφθούμε και να εργαστούμε εκεί.

Μέχρι στιγμής, οι κύριες αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από τον ΑΣΕΠ ήταν οι ECDL (European Computer Driving Licence), και MOUS (Microsoft Office User Specialist). Το ECDL αφορούσε εξέταση και στο Λ/Σ των Windows, και στη σουίτα γραφείου Office της Μ/Σ. Υπάρχει και το ECDL Advanced (που λογικά θα προσθέτει περισσότερα μόρια σαν πιο δύσκολη πιστοποίηση, με εξέταση σε βαθύτερες λεπτομέρειες της σουίτας). Το MOUS είναι η ανάλογη πιστοποίηση για Office από την Μ/Σ αυτήν την φορά, και υπάρχει και εδώ Advanced.

Ήταν εμφανής η έλλειψη μιας πιστοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ σουίτας φραφείου, όμως φαίνεται πως κάτι σημαντικό άλλαξε με την αποδοχή και την αναγνώριση της πιστοποίησης DIPLOMA Libre Office.

Ας δούμε τι λέει στο Blog του, ο φορέας DIPLOMA, ένα blog που λειτουργεί σε Word Press, και πρόσκειται φιλικά πρός το ΕΛ/ΛΑΚ.

Η πρώτη ανακοίνωση που διαβάζουμε στο DIPLOMA, όσον αφορά την πιστοποίηση BASIC OFFICE στο Libre Office (βασικό δίπλωμα), είναι στις 29 Νοεμβρίου 2011, όπου μας λέει πως:

DIPLOMA, Αναγνωρισμένη πιστοποίηση στο OpenOffice

Σας ενημερώνουμε ότι ο αναγνωρισμένος φορέας DIPLOMA δίνει την δυνατότητα στους υποψηφίους για το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό DIPLOMA BASIC OFFICE να εξεταστούν και σε περιβάλλον OpenOffice.

Εννοείται ότι έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν και σε MS-Office 2000/XP/2003/2007/2010 αν το επιθυμούν. Έτσι, παραδείγματος χάριν,  ο υποψήφιος στην ενότητα Επεξεργασία κειμένου  για τις Βασικές Δεξιότητες μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί είτε με το OpenOffice Writer είτε με το MS-Office Word.

 Για πρώτη φορά ο ΕΟΠΠΕΠ (ΕΟΠΠ/ΟΕΕΚ) εγκρίνει θέματα ερωτήσεων τα οποία εξετάζονται σε λογισμικό open source όπως είναι το OpenOffice.
Στη συνέχεια έχουμε ανακοίνωση στις 14 Μαρτίου του 2012, που αυτή τη φορά αφορά για την πιστοποίηση στο Libre Office σε επίπεδο BUISNESS OFFICE (Advanced):

DIPLOMA BUSINESS OFFICE – Σεναριακός τρόπος εξέτασης και αναγνωρισμένη πιστοποίηση
ο φορέας DIPLOMA πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και σας παρουσιάζει το νέο πιστοποιητικό
DIPLOMA BUSINESS OFFICE με ερωτήσεις σεναριακές, αντίληψης και αναγνώριση
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.).
Το νέο πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE εξετάζει τις επτά (7) ενότητες σε βασικό επίπεδο στην ύλη του Ο.Ε.Ε.Κ.
Ο φορέας DIPLOMA είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος εξετάζει ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ τις ενότητες που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. δηλαδή τις ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Ο φορέας DIPLOMA κατάφερε να δημιουργήσει ένα πιστοποιητικό, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις τρεις ενότητες σε μια ώρα, καλύπτει τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.)
Ο υποψήφιος έχει μια ώρα στη διάθεσή του για να απαντήσει σε 24 ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν
την εξεταστέα ύλη των τριών ενοτήτων. Για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) ενότητες οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους 45 λεπτά ανά ενότητα.
Το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE είναι το μοναδικό το οποίο δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο να εξεταστεί είτε σε MS-Office είτε σε LibreOffice είτε σε OpenOffice

Πιστοποιητικά από τον μοναδικό Φορέα που διαθέτει Αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοποίηση για: OpenOffice, LibreOffice.

Οι πρώτες εξετάσεις στις 11 Ιουλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη

Στις 10 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και απ’ όσο γνωρίζουμε και στον κόσμο ολόκληρο, εξέταση στο ανοικτό λογισμικό LibreOffice η οποία οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για την απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού DIPLOMA BUSINESS OFFICE του φορέα DIPLOMA εξετάστηκαν στο ανοικτό λογισμικό LibreOffic

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο LITERAE (Θεσσαλονίκη, Καρακάση 14) του φορέα DIPLOMA. Ο φορέας DIPLOMA είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο Φορέας ο οποίος διενεργεί εξετάσεις σε ανοικτά λογισμικά (LibreOffice και OpenOffice).

Το πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε τρεις ενότητες ταυτόχρονα (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο). Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί ολοκληρωμένα έγγραφα, και όχι να απαντά μηχανικά σε μεμονωμένες ερωτήσεις.

Η υιοθέτηση των εξετάσεων και από ΚΕΚ

Τον Οκτώβριο του 2012, όπως διαβάζουμε, πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για Libre Office, στο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας. Όπως χαρακτηριστικά μας λέει στην ανακοίνωση των εξετάσεων:

Για να αποκτήσετε το DIPLOMA BASIC OFFICE CERTIFICATE πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία μια από τις παρακάτω επτά (7) ενότητες:

Βασικές Έννοιες Υπολογιστών
Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις
Υπηρεσίες Διαδικτύου

Στις εφαρμογές γραφείου (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων και παρουσιάσεις) μπορείτε να επιλέξετε να εξεταστείτε είτε σε περιβάλλον MS-Office είτε σε περιβάλλον OpenOffice είτε σε περιβάλλον LibreOffice. Το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό DIPLOMA BASIC OFFICE είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το OpenOffice ή το LibreOffice.

Tα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε βασικό επίπεδο χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ το σχήμα πιστοποίησης έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/24869/30-9-2009 απόφαση ως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Όλα τα παραπάνω λοιπόν αποτελούν ευχάριστα νέα, αφού πλέον τα ECDL και MOUS, δεν αποτελούν μονόδρομο, αλλά ο σπουδαστής έχει πλέον την δυνατότητα να δώσει για πιστοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ στο Libre Office / Open Office. Το ότι αυτό το βήμα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, μας καθιστά και πρωτοπόρους στις πιστοποιήσεις ΕΛ/ΛΑΚ.

 • Σχόλια

8 Comments:

 1. Εικόνα Soulrain
  SoulrainΑυγ 07, 2017 14:20 ΜΜ

  Χάρη, γράφεις «Στις 10 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα[...]» και πιο κάτω «Τον Οκτώβριο του 2012, όπως διαβάζουμε, πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για Libre Office, στο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας.». Άρα δε μπορεί η πρώτη φορά στην Ελλάδα να ήταν το 2013, αν είναι σωστές και οι δύο ημερομηνίες, εκτός κι αν το 2012 δεν ήταν ακόμα επίσημα αναγνωρισμένο το πιστοποιητικό.

  Στο ζουμί του θέματος, ευχάριστο ως γεγονός αλλά ταυτόχρονα δυσάρεστο το ότι στην Ελλαδάρα είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Έχω και μια απορία: γνωρίζουμε αν οι εξεταστές κατέχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση εκπαιδευτή (Certified Professional Trainer) που παρέχει το The Document Foundation;

 2. Εικόνα Χάρης
  Χάρης (χωρίς επαλήθευση)Αυγ 07, 2017 16:12 ΜΜ

  Είναι αλήθεια ότι μπερδεύτηκα και εγώ με τις ημερομηνίες. Όμως είναι ως παρακάτω:

  Ξεκινήσανε σαν ανακοίνωση με τις εξετάσεις για το BASIC OFFICE (το απλό) στις 29 Νοεμβρίου 2011.

  Αργότερα βγάλανε και για το Advanced που το ονομάζουν BUISNESS OFFICE, σαν ανακοίνωση στις 14 Μαρτίου 2012.

  Μετά κάνανε εξετάσεις το 2013 στις 11 Ιουλίου για το BUISNESS OFFICE (Advanced).

  Μέσω ΚΕΚ στο Νομό Κορινθίας έκαναν εξετάσεις τον Οκτώβριο του 12 (μάλλον για το BASIC OFFICE).

  Τώρα από κει και πέρα πόσες εξετάσεις έγιναν, από ΚΕΚ, και από τους ίδιους, να σου πω τι κατάλαβα εγώ, εκτός αν το κατάλαβα λάθος. Οι τύποι του DIPLOMA έβγαλαν το πρόγραμμα εξέτασης (γιατί είναι με υπολογιστή, είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία), προφανώς το υπέβαλλαν στον ΕΟΠΕΠ, τους το ενέκρινε, το αναγνώρισε το ΑΣΕΠ, και μετά όποιος θέλει πάει και δίνει την πιστοποίηση. Εξεταστής δεν υπάρχει, δίνεις εξετάσεις στο PC, απλώς επιτηρητής υπάρχει και δεν επιτρέπεται κινητό (για να μην ρωτάς άλλους τις λύσεις). Εγώ έτσι είχα δώσει μια πιστοποίηση.
  Βέβαια κατάλαβα και το άλλο, πως δεν κάναν αρκετοί "κρα" να δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση στο Libre Office. Μάλλον προτιμούσαν να δώσουν στο Μ/Σ.

  Θα πάρω κανένα τηλέφωνο να τους ρωτήσω λεπτομέρειες. Τα links είναι:

  γγγ.diploma τελεία edu.gr/blog/?p=184

  γγγ.diploma τελεία edu.gr/blog/?p=208

  γγγ.diploma τελεία edu.gr/blog/?p=250

  Πρέπει να έχουν πάρει άδεια από το Foundation, διότι όπως λέει εδώ, στην κόνφερανς:

  Ο κ. Italo Vignoli, ιδρυτής του THE DOCUMENT FOUNDATION και συντονιστής της επιτροπής πιστοποίησης του LibreOffice, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Είναι χαρά μας που σήμερα, η infolearn και ο φορέας DIPLOMA, θα μας παρουσιάσουν το λογισμικό τους για το LibreOffice. Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει αναγνωριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι σημαντικό διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες. Επίσης θα μας φανεί πολύ χρήσιμη η εμπειρία που έχουν αποκομίσει από την ενασχόλησή τους με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση.»

  γγγ.diploma τελεία edu.gr/blog/?p=221

  και

  γγγ.keknkor τελεία gr/certification.html

 3. Εικόνα Soulrain
  SoulrainΑυγ 07, 2017 22:53 ΜΜ

  Λανθασμένη διατύπωση από πλευράς μου. Αυτό που είχα στο μυαλό μου ήταν το αν έχουν πιστοποίηση εκπαιδευτή ώστε να διδάξουν την χρήση του LibreOffice αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το διδάσκουν εκείνοι, μόνο το εξετάζουν. Σε γενικές γραμμές μου φαίνεται παρόμοιο σε επίπεδα και τρόπο εξέτασης με το ECDL. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αναγνώριση από το The Document Foundation, γιατί στη χώρα μας υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κάτι είναι μεν αναγνωρισμένο από το Δημόσιο αλλά δεν ακολουθεί απαραίτητα διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία κλπ.

  Όσο για τη ζήτηση, λογικό είναι ότι θα είναι μειωμένη, εφόσον δεν είναι μόνο το μονοπώλιο που επιβάλλει η MS αλλά και η νοοτροπία πολλών υπηρεσιών και φορέων που ζητάνε απαραίτητα .doc(x), ακόμα και όταν δε συντρέχει κανένας απολύτως λόγος για αυτό.

  Και μια μικρή ιστορία παράνοιας. ΤΕΙ Αθήνας, πρόπερσι. Φοιτητές καλούνται να παραδώσουν ομαδική εργασία. Εννοείται ότι κανένας τους δε γνωρίζει καν ότι υπάρχουν εναλλακτικές σουίτες γραφείου. Γράφουν λοιπόν όλοι τα κομμάτια τους και αναθέτουν σε έναν να κάνει το συγκεντρωτικό. Αυτός τώρα, επειδή έχει «the latest and greatest» MS Office, την αποθηκεύει σε .docx. Τη στέλνουν στον καθηγητή, ο οποίος κλασικά έχει προγενέστερη έκδοση του MS Office, και τους τη στέλνει πίσω γιατί δε μπορεί να την ανοίξει. Δοκιμάζουν να την ανοίξουν και οι υπόλοιποι, πλην αυτού που τη συνέταξε, και δε μπορούν ούτε αυτοί. Αρχίζουν να αγχώνονται μήπως καταστράφηκε το αρχείο και πάει όλη η δουλειά χαμένη. Τελικά την άνοιξα εγώ, με το LibreOffice.

  Επιμύθιον 1: την επόμενη φορά που κάποιος θα σας πει ότι το Libre δεν έχει άψογη συμβατότητα με το MS Office, να του υπενθυμίσετε ότι η MS σπάει εν γνώσει της τα ίδια της τα πρότυπα (που δεν είναι καν τα επίσημα στα χαρτιά), με αποτέλεσμα να χάνεται η συμβατότητα ακόμα και μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου του MS Office.
  Επιμύθιον 2: αν δε φροντίσουμε αφενός μεν να ενημερώσουμε τον κόσμο, αφετέρου δε να απαιτήσουμε ως χρήστες, πολίτες και γενικώς ενδιαφερόμενοι την εφαρμογή των πραγματικά ανοιχτών προτύπων, αλλαγή δεν πρόκειται να δούμε.

 4. Εικόνα Ο γνωστός του γνωστού
  Ο γνωστός του γ... (χωρίς επαλήθευση)Αυγ 16, 2017 12:25 ΜΜ

  ΑΝ ήταν 1η Απριλίου θα είχε πλάκα, σαν άρθρο.
  Αλλά δεν είναι, οπότε κάποιος το έκανε στα σοβαρά και κάποιος άλλος κάθισε, και το έγραψε, στα σοβαρά.
  Μπράβο και στους δύο. ΑΛΛΑ βρείτε μου ΕΝΑΝ που να πάει σε εταιρεία ή στο δημόσιο (καλά στο δημόσιο μπορεί, έχουν κι έχουν περάσει χαρτιά εκεί με τόσα πολιτικά βίσματα που βάζουν όλοι για διορισμό), με αυτό το χαρτί, και να του πουν "εντάξει αγόρι/κορίτσι μου, έχεις τα προσόντα της θέσης σε εφαρμογές γραφείου, προσλαμβάνεσαι".
  Ας προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα.

 5. Εικόνα Soulrain
  SoulrainΑυγ 16, 2017 15:15 ΜΜ

  Πραγματικότητα είναι ότι τα πραγματικά (no pun intended) standards διεθνώς -αυτά που έχουν συμφωνηθεί στα χαρτιά δηλαδή- δεν είναι το OOXML και οι άλλες αθλιότητες της MS.
  Πραγματικότητα είναι ότι ούτε καν η ίδια η MS δε χρησιμοποιεί -σκόπιμα- τις προδιαγραφές του OOXML.
  Πραγματικότητα είναι ότι ένα standard δεν αλλάζει κάθε τρεις και λίγο, με στόχο να αναγκάσει τους χρήστες (βλέπε πελατάκια) να πληρώσουν ξανά και ξανά.
  Πραγματικότητα επίσης είναι ότι όλος ο κόσμος λίγο-πολύ γνωρίζει πώς έχουν επιβληθεί τα «πρότυπα» της εν λόγω εταιρείας αλλά οι περισσότεροι σωπαίνουν και ακολουθούν.
  Πραγματικότητα ακόμα είναι πως η πραγματικότητα είναι πολυδιάστατη και δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι τις ίδιες πτυχές της.
  Πραγματικότητα τέλος είναι ότι, αν δε δράσει κανένας, η «πραγματικότητα» δεν πρόκειται να αλλάξει.

 6. Εικόνα Ο γνωστός
  Ο γνωστός (χωρίς επαλήθευση)Αυγ 17, 2017 09:48 ΠΜ

  Η πραγματικότητα είναι ότι αν πας σε μια δουλειά που ζητάνε χρήση office και τους πεις "ναι ξέρω libre office ορίστε και το χαρτί μου" και αυτή η δουλειά δεν είναι το open document foundation, δεν θα ξαναπεράσεις ούτε από την πύλη της εισόδου.
  Οπότε πρόκειται για μια άχρηστη πιστοποίηση. Καλό μεν που υπάρχει, αλλά έτσι είναι.

 7. Εικόνα Soulrain
  SoulrainΑυγ 17, 2017 14:19 ΜΜ

  Γνωστέ, κάποτε που λες κορόιδευαν τους Linux nerds ότι ασχολούνται με άχρηστα πράγματα, ακριβώς γιατί και τότε επικρατούσε μια «πραγματικότητα». Σήμερα, οι ίδιοι nerds είναι περιζήτητοι developers και SysAdmins. Αντίστοιχα, «αν πήγαινες (τότε) σε μια δουλειά κι έλεγες ότι έχεις πιστοποίηση Linux», δεν ξαναπερνούσες ούτε από την πύλη της εισόδου. Κι όμως, εκείνοι πάλεψαν και την πήραν αυτήν την «άχρηστη» πιστοποίηση και δες πού είναι τώρα. Επίσης, σε περίπτωση που σου διαφεύγει, δεν είναι όλες οι χώρες σαν το Ελλαδιστάν. Μέχρι χθες, δεν υπήρχε τέτοιου είδους πιστοποίηση για LibreOffice. Σήμερα υπάρχει. Αύριο θα υπάρξουν κι άλλες. Και κάπως έτσι αλλάζει η «πραγματικότητα».

  Αν το δεις και κοινωνιολογικά, υπάρχουν αυτοί που (τους) λένε «αυτή είναι η πραγματικότητα» και σκύβουν το κεφάλι και την αποδέχονται. Αυτοί είναι εσαεί καταδικασμένοι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όμως που δεν αποδέχονται την επιβεβλημένη «πραγματικότητα» και πασχίζουν να την αλλάξουν. Και χάρη σε αυτούς γίνεται καλύτερη και η δική σου ζωή, είτε το αντιλαμβάνεσαι είτε όχι.

 8. Εικόνα Χαρμάνης
  Χαρμάνης (χωρίς επαλήθευση)Αυγ 18, 2017 14:31 ΜΜ

  Την να την κάνεις την πιστοποιήση στο LibreOffice όταν σαν εργαλείο δεν έχει ούτε τα μισά από αυτά του ΜΣ Office.
  Ok το LibreOffice είναι καλό για το φοιτητή, την νοικοκυρά ή το μικρομάγαζο άλλα όταν μιλάμε για σοβαρές δουλειές γραφείου δυστυχώς δεν πιάνει μια μπροστά στο office

Scroll to Top