BETA

Asterisk: Ένα open source τηλεφωνικό κέντρο (PBX)

Εικόνα Haris

images

Το Asterix είναι μια υλοποίηση σε λογισμικό ενός τηλεφωνικού κέντρου Private Branch Exchange (PBX). Είναι λοιπόν ένα τηλεφωνικό σύστημα βασισμένο σε Linux, που μετατρέπει έναν διακομιστή σε τηλεφωνικό κέντρο πλήρων δυνατοτήτων με voice mail, αναλογικές και ψηφιακές γραμμές και συνδεσιμότητα VoIP. Δεν είναι το μόνο σε open source αυτή τη στιγμή, είναι όμως το πιο διαδεδομένο. Με την τιμή ενός μέσου server και ένα μικρό έξοδο στο υλικό και τις κάρτες επέκτασης, μπορεί κάποιος να χτίσει ένα πλήρες σύστημα. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το λογισμικό, και είναι πολύ παραμετροποιήσιμο.

Δημιουργήθηκε στα 1999 από τον Mark Spencer της Digium. Όπως οποιοδήποτε άλλο PBX, επιτρέπει στα συνδεδεμένα τηλέφωνα να πραγματοποιούν κλήσεις το ένα στο άλλο και τα συνδέει σε δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες όπως Public Switched Telephone Network (PSTN), και Voice over Internet Protocol (VoIP). Το όνομα της εφαρμογής προέρχεται από τον αστερίσκο (*).
Το asterisk έρχεται κάτω απο ένα μοντέλο διπλής άδειας που χρησιμοποιεί την GNU / GPL σαν μια ελεύθερη άδεια λογισμικού, και μια ιδιοταγή άδεια (proprietary software licence) για να διανέμει τα ιδιοταγή μέρη του συστήματος. Στην αρχή ήταν σχεδιασμένο για linux, αλλά τρέχει επίσης και σε μια σειρά άλλα Λ/Σ που περιλαμβάνουν τα netBSD, OpenBSD, FreeBSD, Mac OSX, και Solaris. To Asterisk είναι αρκετά μικρό για να τρέξει σε ένα embedded περιβάλλον όπως σε Customer Premises Equipment hardware που τρέχει OpenWrt.

Δυνατότητες του συστήματος

Το λογισμικό Asterisk περιλαμβάνει πολλές δυνατότητες που υπάρχουν σε ιδιοταγή συστήματα PBX όπως Voice Mail Conference Calling, Interactive Voice Responce (μενού τηλεφώνου), και αυτόματη διανομή κλήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσθέτουν νέες χρήσεις γράφοντας νέα scripts για πλάνα κλήσεων σε μια από τις διάφορες γλώσσες επεκτάσεων του Asterisk. Αυτό το κάνουν με το να προσθέτουν νέα modules γραμμένα σε C, ή με το να υλοποιούν προγράμματα του AGI (Asterisk Gateway Interface), χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού ικανή για επικοινωνίες μέσω των standard streams (stdin και stdout), η διαμέσου της δικτύωσης και των TCP sockets.

Το Asterisk υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος πρωτοκόλλων VoIP συμπεριλαμβανόμενου του Session Initiate Protocol (SIP), το Media Gateway Control Protocol (MGCP), και το Η.323. Η εφαρμογή μπορεί να διαδράσει με τα περισσότερα τηλέφωνα SIP παίρνοντας τον ρόλο του καταχωρητή ή σαν μια πύλη gateway μεταξύ IP phones και δικτύου PSTN. Το Inter Asterisk Exchange (IAX2) πρωτόκολλο, που είναι εγγενές του Asterisk (RFC 5456), προσφέρει αποτελεσματικό διαμοιρασμό σε κανάλια των κλήσεων, ανάμεσα σε Asterisk PBXs και την ολοκλήρωση των κλήσεων σε VoIP Service Providers που το υποστηρίζουν. Ορισμένα τηλέφωνα έχουν το πρωτόκολλο ΙΑΧ2 κατευθείαν.

Το Asterisk λοιπόν υποστηρίζει ένα μείγμα παραδοσιακών υπηρεσιών, και VoIP, και επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να στήσουν νέα τηλεφωνικά συστήματα ή να φέρουν βαθμιαία τα υπάρχοντα στη νέα τεχνολογία. Μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διακομιστές Asterix για να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά PBXes, και άλλες για να προσθέσουν δυνατότητες όπως το voice mail ή voice responce menus ή virtual υπηρεσίες όπως call shops, ακόμα να μειώσουν το κόστος, προσφέροντας κλήσεις long distance διαμέσου internet παρακάμπτοντας τις χρεώσεις.

Το πρόγραμμα ήταν ένα από τα πρώτα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα για PBX. Επιπρόσθετα με τις δυνατότητες VoIP, προσφέρει ακόμα πολλά παραδοσιακά πρωτόκολλα circuit switching όπως ISDN και SS7. Για αυτά απαιτούνται οι κατάλληλες κάρτες interface, οι οποίες υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα αυτά και τις λειτουργίες (κάρτες ISDN). Μερικές από αυτές έρχονται από τρίτους κατασκευαστές. Κάθε πρωτόκολλο προϋποθέτει την εγκατάσταση του κατάλληλου software module. Με όλα τα παραπάνω, το Asterisk προσφέρει μια μεγάλη γκάμα επιλογών για επικοινωνίες.

Παγκόσμια διάδοση του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διαδόθηκε και έγινε δημοφιλές παγκόσμια σαν VoIP PBX. Αυτό γιατί διανέμεται ελεύθερα σαν open source. Ακόμα επειδή έχει modular σχεδίαση που επεκτείνεται κατά το δοκούν. Οι φωνές σε ξένες γλώσσες όπως περσικά, γαλλικά, ισπανικά, μαζί με άλλες δυνατότητες όπως διαδραστικές απαντήσεις φωνής και φωνητικό mail, αναβαθμίζονται τακτικά με προσθήκες από τους developers. Προστίθενται νέες γλώσσες και διάλεκτοι. Διάφορα sets φωνών για την εφαρμογή πωλούνται ως πακέτα, με επιλογές, (ανδρικές ή γυναικείες φωνές, σε διάφορες γλώσσες). Το πρόγραμμα αποτελεί ένα core component σε πολλά PBX που έρχονται σαν box commercial products και bundles λογισμικού. Σε αυτά υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη του διανομέα κατασκευαστή, που διανέμει το πακέτο σαν open source. Παραδείγματα αποτελούν τα FreePBX και Elastix. To Asterix ακόμα συμπεριλαμβάνεται στο LinuxMCE home entertaintment automation system.

Τυπικό hardware για το Asterix

Η κάρτα TDM400P μας επιτρέπει να προσθέσουμε αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές (αναλογικά τηλέφωνα). Ο αριθμός των γραμμών που η κάρτα υποστηρίζει καθορίζεται από τα modules με τα οποία συνδέεις και παραμετροποιείς στην κάρτα. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης κάρτας μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέχρι 4 modules.

Η κάρτα B410P BRI ISDN υποστηρίζει μέχρι 4 ISDN BRI S/T interfaces. Καθένα από αυτά μπορεί να οριστεί σαν ΤΕ ή ΝΤ mode, με ένα optinal module το PWR400M, που δίνει ενέργεια στις ISDN τηλεφωνικές συσκευές.

Η κάρτα TDM2400P υποστηρίζει 6 αναλογικές γραμμές, και εργάζεται με παρόμοιο τρόπο όπως η TDM400. Για να αλλάξει κανείς την λειτουργικότητα της κάρτας, αλλάζει τον αριθμό των modules που έχει εγκατεστημένα.

Μια εγκατάσταση με παράδειγμα

Παρακάτω μπορούμε να δούμε την περιγραφή μιας εγκατάστασης, πρόκειται για μια περίπτωση small buisness που εξυπηρετεί κυρίως domestic κλήσεις. Δεν θα περιγραφεί ο τρόπος εγκατάστασης του υλικού και του λογισμικού καθώς υπάρχουν πολλά κείμενα στο διαδίκτυο και αλλού. Μπορούμε να δούμε όμως πως στήνεται μια αποτελεσματική λύση για επικοινωνίες.
Πρόσφατα λοιπόν σε μια μικρή επιχείρηση δύο συνεταίρων, μια από τις πρώτες μέριμνες ήταν να φτιαχτεί ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θα έπρεπε να εξυπηρετεί τις ενδοεπικοινωνίες στα εσωτερικά τηλέφωνα, και επίσης να δίνει το helpdesk. Στήθηκε λοιπόν ένας διακομιστής Compaq DL 360 με μια κάρτα TDM400P, που κρατούσε 4 αναλογικές γραμμές και 10 DID numbers incoming μέσω Internet. Το πλάνο και οι απαιτήσεις για το γραφείο ήταν οι παρακάτω:

 • To helpdesk θα έπρεπε να κρατάει ουρά αναμονής κλήσεων και να δίνει μουσική στο hold.
 • Να υπήρχε voicemail και e-mail forwarding.
 • Nα είχε δυνατότητα προώθησης κλήσεων εκτός ωρών εργασίας και τεχνική υποστήριξη.
 • Να υποστήριζε φιλοξενούμενες conference.
 • Να είχε διαδραστικά μενού για voice responce.
 • Να έδινε DID numbers για VoIP ομιλία.
 • Να υποστήριζε εσωτερικά τηλέφωνα SIP.

Για το σπίτι χρειαζόταν μια συμπληρωματική λύση που θα κράταγε τον μεγάλο αριθμό από κλήσεις πωλήσεων. Θα κράταγε και το e-mail. To Asterisk θα μπορούσε να διαχειρίζεται τις ανώνυμες κλήσεις και να βάζει σε μια blacklist όλους εκείνους που είχαν απόκρυψη στο νούμερο. Να μπορούσε επίσης να δρομολογεί εξερχόμενες κλήσεις στο Asterisk σύστημα που βρίσκεται στο γραφείο, για να πραγματοποιούνται μέσω Internet με χαμηλό κόστος. Περιληπτικά, απαιτούνταν οι παρακάτω λειτουργίες:

 • Μείωση του κόστους των κλήσεων με το να γίνονται οι τοπικές και οι διανθείς κλήσεις μέσω των παρόχων με χαμηλό κόστος.
 • Να προωθούνταν κλήσεις που σχετίζονταν με την δουλειά στο σύστημα του γραφείου. Διαχείριση των ανώνυμων κλήσεων, και authentication αυτών.
 • Να έκοβε τις telemarketing κλήσεις από αυτόματους dialers εταιριών διαφημίσεων και έτσι να τους σταματούσε από το να καλούν τον αριθμό σου.
 • Να είχε δυνατότητα καταγραφής συνομιλιών στο σκληρό δίσκο.
 • Οι κλήσεις να φυλάσσονταν σε μια βάση δεδομένων.
 • Να υπήρχε voicemail και ειδοποίηση e-mail.

Σαν συμπέρασμα

Το Asterisk είναι μια λύση χαμηλού κόστους πλούσια σε δυνατότητες. Είναι σχετικά εύκολη στην εγκατάσταση, βέβαια το dial plan θέλει κάποιο σχεδιασμό και χρόνο για να εφαρμοστεί, αυτό εξαρτάται από τις απαιτήσεις του καθενός. Δεν είναι σίγουρο αν η λύση του Asterisk εξυπηρετεί σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος αριθμός από εσωτερικές γραμμές. Αυτό αφορά και τον τρόπο που είναι σχεδιασμένη η αναλογική τηλεφωνία. Μπορεί έτσι κάποιο συμβατικό τηλεφωνικό κέντρο να εξυπηρετεί καλύτερα σε περιπτώσεις πολλών εσωτερικών γραμμών και αυτό, με άλλο κόστος. Το Asterisk γενικά τα πηγαίνει καλά σε περιπτώσεις VoIP τηλεφωνικών συσκευών και soft phones. Μπορεί να έχει έτσι μια καλή επεκτασιμότητα.

Ορισμένα links

>>> Η βασική σελίδα του σχεδίου.

Ορισμένα tutorials
Asterisk και ISDN
Ορισμένες κάρτες για Asterisk
Η έκδοση Asterisk για μικρές επιχειρήσεις

Πηγές [1] - [2]

 • Σχόλια

0 Comments:

Scroll to Top