BETA

Creative Commons ραδιόφωνα και μουσικές λίστες για Ελεύθερη Μουσική

Εικόνα Helen

creative commons radios1

Tο Creative Commons είναι μη-κερδοσκοπική εταιρία, με έδρα τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Για την προώθηση των στόχων του Creative Commons εργάζονται επίσης εθελοντές επικεφαλείς κατά τόπους ομάδων σε κάθε μία από τις εθνικές δικαιοδοσίες για τις οποίες έχουν ήδη προσαρμοστεί οι άδειες Creative Commons. Το Creative Commons International και οι εθελοντές επικεφαλείς των τοπικών ομάδων είναι ανεξάρτητες και ξεχωριστές οντότητες, ωστόσο συνεργάζονται και συνεισφέρουν εξίσου για να προωθήσουν την υιοθέτηση των αδειών και των εργαλείων που προσφέρει το Creative Commons.

Η ιδέα πίσω από το Creative Commons είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μη θέλουν να εξασκήσουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τους επιφυλλάσσει ο νόμος. Πιστεύουμε πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση για έναν εύκολο αλλά και αξιόπιστο τρόπο να εκφραστεί η διακήρυξη «Με επιφύλαξη κάποιων δικαιωμάτων» (Some rights reserved) ή ακόμα και η διακήρυξη «Χωρίς επιφύλαξη κανενός δικαιώματος» (No rights reserved). Πολλοί άνθρωποι έχουν καταλήξει από καιρό στο συμπέρασμα ότι η επιδίωξη ολοκληρωτικής προστασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εμποδίζει τη διάδοση του έργου τους στο ευρύτερο δυνατό κοινό και δεν τους βοηθά να αποκτήσουν την αναγνώριση που επιθυμούν. Πολλοί επιχειρηματίες και καλλιτέχνες έχουν καταλήξει ότι προτιμούν να βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα αντί της ολοκληρωμένης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να εξασφαλίσουν καρπούς από την «επένδυσή» τους σε δημιουργικότητα. Άλλοι πάλι αισθάνονται ικανοποίηση συνεισφέροντας και συμμετέχοντας σε μια δημιουργική κοινότητα διανόησης (intellectual commons). Ανεξάρτητα από το λόγο, είναι φανερό ότι πολλοί πολίτες του Διαδικτύου θέλουν να μοιράζονται γενναιόδωρα με άλλους το έργο τους, καθώς και τη δυνατότητα άλλοι να επαναχρησιμοποιούν, να τροποποιούν και να διακινούν το ίδιο αυτό έργο. Το Creative Commons στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκφράσουν αυτή ακριβώς την προτίμησή τους να μοιράζονται, προσφέροντας στον κόσμο δωρεάν μέσω του ιστοχώρου μας ένα σύνολο από άδειες χρήσης.

Το μειονέκτημα όσον αφορά αυτές τις νέες συναρπαστικές εξελίξεις και δυνατότητες είναι ότι οι νέες τεχνολογίες είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων όπως αυτά ορίζονται σήμερα. Αυτό κατά συνέπεια έχει προκαλέσει την αντίδραση των μεγαλύτερων φορέων δικαιωμάτων, που ακολουθούν την εξής στρατηγική τεσσάρων σημείων: α) προσπαθούν να αποτρέψουν τη διάδοση τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβίαση των δικαιωμάτων τους· β) αναπτύσσουν εργαλεία που τους δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα δικαιώματα τους με ακρίβεια πρωτόγνωρη και αδιανόητη μέχρι σήμερα: ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων και τεχνολογικά μέτρα προστασίας από την αντιγραφή χωρίς εξουσιοδότηση γ) ασκούν με επιτυχία πίεση για υποστήριξη και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογικών μέτρων μέσω νομικών περιορισμών και δ) ξεκινούν μεγάλης έκτασης εκστρατείες δημοσιότητας στοχευμένες στο να διδάσκονται οι νέοι άνθρωποι ότι πρέπει να μένουν μακριά από προστατευόμενο υλικό για το οποίο δεν έχουν άδεια χρήσης, ειδάλλως να γνωρίζουν ότι θα υποστούν συνέπειες.cc-moo

Αυτές οι αντιδράσεις, αν και θλιβερές, είναι κατανοητές. Ο προβληματισμός μας είναι ότι επιδρώντας συνδυαστικά θα έχουν αποτέλεσμα να κατασταλούν οι ευκαιρίες για ενίσχυση της δημιουργικότητας και της συνεργατικότητας στην επίλυση προβλημάτων, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, μέσω της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Αν οι δημιουργοί και οι χορηγοί αδειών υποχρεούνται να διαπραγματεύονται όχι μόνο πολύπλοκους νομικούς όρους, αλλά και να υφίστανται επαχθή τεχνικά εμπόδια και περιορισμούς, τότε πολύς κόσμος είτε θα αγνοεί το νόμο ή θα πάψει να δημιουργεί.

Η εναλλακτική πρόταση των Creative Commons, είναι η προσφορά προς τους δημιουργούς και τους χορηγούς αδειών ενός απλού τρόπου να εκφράζουν ποιες ελευθερίες θέλουν τα δημιουργήματά τους να παρέχουν. Αυτό κατά συνέπεια καθιστά εύκολο το να μοιράζεται κανείς το προϊόν της δημιουργικής εργασίας του, ή να χτίζει πάνω στα δημιουργήματα άλλων. Καθιστά εύκολο για τους δημιουργούς και χορηγούς των αδειών να διατηρούν μερικά δικαιώματα πάνω στα έργα τους, και ταυτόχρονα να παραχωρούν κάποια άλλα. Αυτή είναι, στον πυρήνα της, η αποστολή μας. Η πνευματική ιδιοκτησία απονέμει στους δημιουργούς συγκεκριμένα δικαιώματα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους δημιουργούς να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα με τρόπο τέτοιο που οι άλλοι να μπορούν να κατανοήσουν.

Όλοι γνωρίζουμε καλά πως με την υφιστάμενη δημιουργημένη νομοθεσία, οι μόνοι που ευνοούνται είναι οι πολυεθνικές του θεάματος με τις θυγατρικές τους, ενώ παράλληλα έχει ανοίξει τον δρόμο για φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, καθώς και επιβολές προστίμων καθώς και φυλάκισης, για όποιους επαγγελματίες κυρίως, θεωρείται πως παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα.
Έχουμε ένα καθεστώς με ένα έκτρωμα ιδιωτική εταιρεία η οποία δρα ως ένας κρατικός οργανισμός, με καλοπληρωμένους υπάλληλους, ανεξέλεγκτα, συγκεντρώνοντας με διάφορους τρόπους τεράστια ποσά, τα οποία στην τελική είναι αμφίβολο σε ποιους καταλήγουν. Μιλάμε για την ΑΕΠΙ, στη δική μας την περίπτωση και όλο αυτό το μπάχαλο που επικρατεί και έχουμε αναλύσει στα άρθρα:

Όπως και αν έχει το θέμα είναι πως εμμέσως πλην σαφώς, όσοι θέλουν για επαγγελματικούς ή μη λόγους, να προσφέρουν δημόσια κάποια μουσική, ζουν κάτω από καθεστώς εκφοβισμού και ομηρίας και που σε αρκετές περιπτώσεις οι επαφές με εκπρόσωπους της πιο πάνω εταιρείας θυμίζουν "συναντήσεις" με μπράβους (δεκάδες περιστατικά και καταγγελίες δημοσιευμένες).
Είναι τόσο γελοία η όλη κατάσταση που φάνηκε και έγινε ευρύτερα γνωστή πριν κάποιο διάστημα (Νοέμβρη 2013), όταν προέκυψε το θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα στο ποίημα του Σολομού, τ' οποίο παρεμπιπτόντως έχει οριστεί και ως εθνικός ύμνος των ιθαγενών της χώρας.

Έχουμε δει και πιο παλιά, ορισμένες λύσεις οι οποίες αποδεσμεύουν από τα αρπακτικά των πολυεθνικών και της κάθε ΑΕΠΙ και συγκεντρωτικά, θα τα βρείτε σε αυτό το άρθρο: Ανοιχτού Κώδικα διασκέδαση! [για μαγαζιά διασκέδασης & εστίασης].
Πιο κάτω θα δώσουμε μια ακόμα λίστα τόσο με ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι εκπέμπουν υπό άδειες creative commons, καθώς και play-lists, με τραγούδια κάτω από τις ίδιες άδειες.
Να ξεκαθαρίσουμε πως μιλάμε για ψηφιακά μουσικά ραδιόφωνα που απευθύνονται κυρίως σε όσους θέλουν να αναπαράγουν δημόσια στους χώρους τους μουσική που διανέμεται ελεύθερα με άδειες Creative Commons και δεν δημιουργούν απαιτήσεις από φορείς συλλογικής διαχείρισης (πχ ΑΕΠΙ). Συγχρόνως μπορεί να τ' ακούει οποιοσδήποτε θέλει μέσα από τον υπολογιστή ή φορητή συσκευή του ελεύθερα.

Screenshot
Σχεδόν όλα αυτά τα ραδιόφωνα είναι προσβάσιμα 24 ώρες το το εικοσιτετράωρο, όμως υπάρχουν και ορισμένα, για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τις πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται με εγγραφή στο δικτυακό τους τόπο. Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να επιλέξουν το είδος της μουσικής που επιθυμούν να αναπαράγουν μέσα από διαθέσιμες λίστες με διαφορετικά είδη μουσικής που ανανεώνονται συχνά. Επίσης οι χρήστες μέσα από τον λογαριασμό τους έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού τους ώστε να τεκμηριώνεται ο χρόνος, ο τόπος και το είδος της μουσικής που έχουν χρησιμοποιήσει.

1. ccradio.ellak.gr
το ραδιόφωνο του ΕΛΛΑΚ, πολύ καλό και με δυνατότητα εγγραφής για όσους επιθυμούν.

2. CreativeCommons Internet Radios στο Shoutcast
ορισμένα από τα πιο καλά ραδιόφωνα τα οποία εκπέμπουν μέσω Shoutcast.

3. Mixotic
ένα από τα καλύτερα ραδιόφωνα, με κουμπάκι για άμεσο download κάτω από κάθε τραγούδι.

4. CCRadio.es
κάθε είδους μουσική από ένα ραδιόφωνο CC από την Ελβετία (πατήστε το πορτοκαλί κουμπάκι στο δεξί μέρος).

5. Polymer Radio
κυρίως ηλεκτρονική μουσική, θα ανακαλύψετε κομμάτια πραγματικά διαμάντια.

6. isg.si
Τραγούδια και λίστες έτοιμα προς αναπαραγωγή και download.

7. 8tracks.com
Φοβερό! Τραγούδια και λίστες έτοιμα προς αναπαραγωγή και download.

8. Free Music Archive
site γεμάτο με λίστες και τραγούδια.

9. NoiseTrade
site γεμάτο με λίστες και τραγούδια.

10. Opsound
site γεμάτο με λίστες και τραγούδια.

11. ccMixter
site γεμάτο με λίστες και τραγούδια.

12. Radio Abawalla
πιο ιδιαίτερο αυτό, θα βρείτε κυρίως ατμοσφαιρική μουσική.

13. ΜΝS fm
Ποικίλη μουσική κάθε είδους.

14. last.fm-creative-commons
Λίστα με αντίστοιχη μουσική από το LastFM, στην ουσία έχει βίντεο από το YouTube, με μουσική υπό αυτή την άδεια.

ch1

Jamedo, κλπ. δεν τ' αναφέρουμε, καθώς τα έχουμε ηδη πει (δείτε στο link πιο πάνω). Σημειώστε, πως μπορείτε όλους αυτούς τους σταθμούς να τους αναπαραγάγετε και μέσω κάποιου Media Player, αν έχετε κάποια δυσκολία στη δικτυακή αναπαραγωγή (προτείνεται ο VLC Media Player), μα και να κατεβάσετε λίστες και τραγούδια, ώστε να δημιουργήσετε τις δικές σας play-lists.
Συνήθως οι σταθμοί αυτοί έχουν συνεχή ροή μουσικής, οπότε ενδείκνυνται τόσο για μαγαζιά, όσο και για άλλους δημόσιους χώρους.
Σίγουρα υπάρχουν αρκετά ακόμα, όμως τόσο η πιο πάνω, όσο και η προηγούμενη λίστα που δώσαμε καλύπτει πλήρως.

Να προσθέσουμε πως οι άδειες Creative Commons έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο από το 2007, καθώς και σε περισσότερες από 70 χώρες με τουλάχιστον 100 συντονιστές στις χώρες αυτές και περισσότερα από 350 εκατομμύρια αδειοδοτημένα έργα. Επιπλέον, αποτελούν τον πλέον αποδεκτό τρόπο για τη διάθεση περιεχομένου από πλατφόρμες συλλογικής δημιουργίας, όπως η Wikipedia, ενώ η αναζήτηση ή χρήση αδειών Creative Commons υποστηρίζεται από υπηρεσίες και εργαλεία όπως Google, Flickr, Jamendo, YouTube, κλπ.

 • Σχόλια

2 Comments:

 1. Εικόνα dmark
  dmark (χωρίς επαλήθευση)Δεκ 18, 2013 21:51 ΜΜ

  super. Thanx για την λίστα :)

 2. Εικόνα Χρήστος Κουλαξίζης

  Δύο ενεργά ραδιόφωνα με creative commons μουσική...

  Piratiko, ο σταθμός των Πειρατών Στην Εκπαίδευση: http://pirate.caster.fm/

  PPGR Radio, ο σταθμός του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας: http://piratepartygreece.caster.fm/

Scroll to Top