BETA

Enigmail: Για ασφάλεια και ιδιωτικότητα αν χρησιμοποιείτε Thunderbird για τα mails σας

Εικόνα Helen

ptbirdeniggpg

Ο Thunderbird είναι ένας ανοικτού κώδικα mail client του Mozilla Foundation. Mail clients ονομάζονται οι εφαρμογές μέσω των οποίων οι χρήστες επικοινωνούν με τον mail server για να λάβουν και να αποστείλουν emails. Η ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών email (πχ gmail, hotmail κτλ) στην οποία συνδέονται οι χρήστες στο λογαριασμό email τους, είναι επίσης ένας mail client. Επειδή όμως αυτές οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω ιστοσελίδων, λέγονται web mail clients. Ο Thunderbird, ως desktop εφαρμογή, επιτελεί τον ίδιο ρόλο και έχει, πολύ περισσότερες εφαρμογές.
Εμείς μιλώντας για ασφάλεια και ιδιωτικότητα, αναφερόμαστε στο πώς μπορούμε να έχουμε κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω του Thunderbird, ανταλλάσσοντας e-mail έχοντας το αυτονόητο δικαίωμα του απορρήτου της επικοινωνίας μας.
Θα χρειαστεί όμως, να εξοπλίσουμε τον Thunderbird, με κάτι επιπλέον προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό.
Αυτά που χρειαζόμαστε, είναι τα: GnuPG και Enigmail.

mailview

Το Gnu Privacy Guard (GnuPG ή GPG) είναι μια ελεύθερου λογισμικού υλοποίηση του προτύπου κρυπτογράφησης και πιστοποίησης στην ανταλλαγή email OpenPGP.
Το enigmail είναι ένα plugin του thunderbird. Plugins λέγονται εφαρμογές οι οποίες επεκτείνουν τις δυνατότητες ενός προγράμματος. Συγκεκριμένα, το enigmail προσθέτει στον thunderbird τη δυνατότητα κρυπτογράφησης, αποκρυπτογράφησης, και υπογραφής των emails χρησιμοποιώντας το GPG.
Με τον thunderbird και το enigmail και το gpg θα εξασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα του περιεχομένου των emails που ανταλλάσσουμε, καθώς και την πιστοποίηση του αποστολέα.

Εγκατάσταση:

1. Thunderbird E-mail client:

-Για Linux:
Όλες οι διανομές Linux, τον έχουν στους διαχειριστές πακέτων τους (Κέντρο Λογισμικού, Yum, Yast, Synaptic, Softeare Center, κλπ). Αρκεί λοιπόν να τον αναζητήσετε και να τον επιλέξετε για εγκατάσταση:

Screenshot-2
Σημείωση: στο Debian ο Τhunderbird κυκλοφορεί ως icedove. O icedove είναι ίδιος με το thunderbird με μόνη διαφορά τις εικόνες και το όνομα, γιατί το όνομα και οι εικονίτσες του thunderbird έχουν copyrights.
Έτσι λοιπόν, σε Debian, θα δώσετε την παρακατω εντολή:

apt-get install icedove enigmail

-Για Windows - OSX:
Έχει έτοιμο εκτελέσιμο πακέτο, τ' οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την σχετική σελίδα του. Διαθέτει επίσης και έκδοση για Linux (κατεβάζετε, αποσυμπιέζετε, διπλό κλικ στο εκτελέσιμό του), ενώ συγχρόνως μπορείτε να τον κατεβάσετε και στη γλώσσα που επιθυμείτε (έχει και ελληνικά):

Screenshot-3
DOWNLOAD

2. GnuPG:

-Για Linux:
Οι περισσότερες διανομές linux έχουν προεγκατεστημένο το gpg. Για να διαπιστώσουμε αν όντως είναι εγκατεστημένο, σε τερματικό/κονσόλα γράφουμε:

gpg --version

θα πρέπει να σας επιστρέψει κάτι τέτοιο:

gpg (GnuPG) 1.4.12
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: ~/.gnupg
Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:
ΔημοσΚλειδί: RSA, RSA-E, RSA-S, ELG-E, DSA
Κρυπταλγόριθμος: 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH, CAMELLIA128,
CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: MD5, SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Συμπίεση: Ασυμπίεστο, ZIP, ZLIB, BZIP2

[μα έτσι κι' αλλιώς, όλες οι διανομές, το έχουν στους διαχειριστές πακέτων τους (Κέντρο Λογισμικού, Yum, Yast, Synaptic, Softeare Center, κλπ). Αρκεί λοιπόν να το αναζητήσετε και να τον επιλέξετε για εγκατάσταση]:

Screenshot
-Για Windows - OSX:
Έχει έτοιμο εκτελέσιμο πακέτο, τ' οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την σχετική σελίδα του. Διαθέτει επίσης και έκδοση για Linux (κατεβάζετε, αποσυμπιέζετε, διπλό κλικ στο εκτελέσιμό του), ενώ συγχρόνως μπορείτε να τον κατεβάσετε και στη γλώσσα που επιθυμείτε (έχει και ελληνικά):

Screenshot-4
DOWNLOAD

3. Enigmail:

-Για Linux:
Όλες οι διανομές Linux, την έχουν στους διαχειριστές πακέτων τους (Κέντρο Λογισμικού, Yum, Yast, Synaptic, Software Center, κλπ). Αρκεί λοιπόν να την αναζητήσετε και να την επιλέξετε για εγκατάσταση:

Screenshot-1

-Για Windows – OSX:

Έχει έτοιμο addon, τ' οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε από την σχετική σελίδα του. Δουλεύει επίσης και σε Linux, (μα καλύτερα από τον διαχειριστή πακέτων σας):
INSTALL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για Firefox: Τόσο ο Firefox όσο και ο Thunderbird χρησιμοποιούν τον τύπο αρχείου .XPI για τα plugins τους. Αν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για download, ο Firefox θα νομίζει ότι θέλετε να εγκαταστήσει το enigmail ως δικό του plugin. Αυτό δε θα δουλέψει. Αντ’ αυτού κάνετε δεξί κλικ στο download link και επιλέγετε να σώσετε το αρχείο (save as).
Ανοίγουμε τον thunderbird. Από το κεντρικό μενού πάμε:

Tools/Addons (Εργαλεία/Πρόσθετα)

Στη καρτέλα που ανοίγει, κάπου θα υπάρχει η επιλογή εγκατάστασης επέκτασης (add on) από αρχείο στο δίσκο. Το πού βρίσκεται αυτή η επιλογή εξαρτάται από την έκδοση του thunderbird που τρέχουμε. Σε κάποιες εκδόσεις υπάρχει κουμπί που γράφει Install. Σε άλλες εκδόσεις, στην καρτέλα με τα addons που ανοίξαμε, υπάρχει ένα κουμπί με ένα γρανάζι επάνω. Κάνοντας κλικ σε αυτό, μας εμφανίζεται ένα μενού με την επιλογή:

Εγκατάσταση πρόσθετου από αρχείο.

Επιλέγουμε το αρχείο (.xpi) του enigmail που κατεβάσαμε στο προηγούμενο βήμα και το εγκαθιστούμε στον thunderbird. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα ζητάει να επιβεβαιώσουμε πως θέλουμε να εγκαταστήσουμε το plugin, όπου πατάμε ναι για να γίνει η εγκατάσταση. Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πρέπει να επανεκκινηθεί ο Thunderbird.

>>> η σελίδα του Enigmail.
[box]ΤIP: Σε Linux, μπορείτε να τα εγκαταστήσετε, ακόμα πιο γρήγορα μέσω τερματικού/κονσόλας. Για παράδειγμα, σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές δώστε:

sudo apt-get install thunderbird enigmail

[/box]

Enigmail

Από εκεί και πέρα, μπορείτε να καλέσετε τον Thunderbird από το μενού σας, είτε dash σε Ubuntu-Unity και να περάσετε τις επαφές και τους λογαριασμούς σας. Ανάλογα τον όγκο της αλληλογραφίας σας θα πάρει κάποιο διάστημα, ώστε να φορτώσει πλήρως.
Στη συνέχεια, με όλα τα πιο πάνω, θα μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε και για ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.
Δεν θα αναφερθούμε σε αυτό, καθώς έχει ήδη γίνει (links με αναλυτικούς οδηγούς πιο κάτω). Το παρόν άρθρο ήταν πιο πολύ διευκρινιστικό όσο αφορά τα download links, καθώς σε προηγούμενη και πολύ πιο αναλυτική παρουσίαση όλων των παραπάνω, ήταν χαμένα ή μπερδεμένα τα όσα αφορούσαν από πού κατεβαίνουν και εγκαθίστανται τα προαναφερόμενα.

-Όσο αφορά την διαδικασία ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων μέσω του Thunderbird, δείτε:
Πως μπορούμε να επικοινωνούμε με κρυπτογράφηση

-Για όσους χρησιμοποιείτε και TOR, δείτε:
TorBirdy: Ιδιωτικότητα στον Thunderbird μέσω του δικτύου TOR

>>> περισσότερα, στο σχετικό tag: Thunderbird.

  • Σχόλια

0 Comments:

Scroll to Top