BETA

Gcalcli: Ένα ημερολόγιο σαν Wallpaper

Εικόνα constantinos

google_calendar1

To Gcalcli, είναι ένα απλό, μα πλήρες και ελαφρύ ημερολόγιο που μπορείτε να το έχετε στο Linux desktop σας, με δυο τρόπους: μέσω τερματικού και σαν wallpaper στην επιφάνεια εργασίας σας. Και στις δυο περιπτώσεις είναι εύχρηστο, λειτουργικό και άμεσα προσβάσιμο, ενώ μπορείτε να το συγχρονίσετε -αν έχετε- και το Google Ημερολόγιό σας, να αναζητήσετε, να προσθέσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε γεγονότα (events), να έχετε πλήρη πρόσβαση στην ατζέντα σας, ακόμα και να εισάγετε ICS/vCal invites από το Microsoft Exchange ή/και άλλες πηγές. Επιπλέον, το gcalcli μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια υπηρεσία υπενθύμισης και να εκτελέσει οποιαδήποτε εφαρμογή θέλετε, όταν ένα γεγονός (event) πλησιάζει.

Βασικά χαρακτηριστικά του Gcalcli:

 • OAuth2 authention με τον Google λογαριασμό σας
 • Λίστα των ημερολογίων σας
 • Εμφάνιση μιας ατζέντας χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σημείο έναρξης/ημερομηνία και ώρα λήξης
 • Υποστήριξη output και unicode χρωματιστών χαρακτήρων
 • Αναζήτηση για το παρελθοντικά ή/και μελλοντικά γεγονότα (events)
 • Quick add, για γρήγορη προσθήκη νέων events στα ημερολόγια
 • Διαγραφή event(s) από το ημερολόγιο/α (διαδραστικά ή αυτόματα)
 • Επέμβαση (edit) σε events διαδραστικά
 • Εισαγωγή από ICS/vCal αρχεία σε ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο
 • Αscii γραφικά και οθόνη με μεταβλητό πλάτος
 • Υποστήριξη για URL συντόμευση, μέσω goo.gl
 • Εύκολη ενσωμάτωση με τον mail client που χρησιμοποιείτε
 • Λειτουργεί και περιοδικές εργασίες (cron jobs), μπορώντας να εκτελέσει μια εντολή για υπενθυμίσεις
 • Λειτουργεί κατά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα (με βάση το όνομα ημερολογίου - w/regex)
 • Υποστήριξη αρχείων με σήμανση flag, σαν καθορισμός για προεπιλογές
 • Απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης και hacking με shell-scripts, cron, screen, tmux, conky, κλπ

Εγκατάσταση του Gcalcli:

Κανονικά, υπάρχει στους διαχειριστές πακέτων (Κέντρο Λογισμικού, Yum,Yast, Synapric, Software Manager, κλπ), όλων των διανομών, οπότε αρκεί να το αναζητήσετε (gcalcli) και να το επιλέξετε για εγκατάσταση. Ή αν θέλετε μέσω του τερματικού/κονσόλας σας, για συντομία. Για παράδειγμα, σε Debian, Mint, Ubuntu και παράγωγες διανομές, αρκεί να δώσετε:

sudo apt-get install gcalcli

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να δουλέψει, απαιτεί το πακετάκι parsedatetime που ήδη υπάρχει στην διανομή σας, όμως σε Ubuntu 14.04 και προφανώς στις παράγωγες διανομές, δεν θα λειτουργήσει λόγω ενός bug και έτσι χρειαζεται να κατεβάσετε την πιο νέα του έκδοση. Έτοιμο deb πακετο είναι, άρα διπλό κλικ επάνω του, μόλις κατέβει, ώστε να το εγκαταστήσετε: [DOWNLOAD].

Χρήση του Gcalcli:

Στη συνέχεια, μπορείτε ν' αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Gcalcli, μέσω του τερματικού/κονσόλας σας. Για να γίνει όμως αυτό, θα χρειαστεί να του περάσετε τα στοιχεία του Google λογαριασμού σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με δυο τρόπους:

1ος τρόπος: Ανοίξτε τον προσωπικό σας φάκελο (/home) και πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και Η (Ctrl+H) για να εμφανιστούν τα κρυφά σας αρχεία. Εντοπίστε το αρχείο με τ' όνομα: .gcalclirc και ανοίξτε το με τον κειμενογράφο σας.
Μέσα θα βάλετε το ακόλουθο, με τα στοιχεία του Google λογαριασμού σας και αποθηκεύστε το μετά:

[gcalcli]
user: όνομα_χρήστη@gmail.com
pw: τον_κωδικό_σας

2ος τρόπος: Ανοίξτε αυτό το αρχειο μέσω του τερματικού/κονσόλας σας με την εντολή:

nano ~/.gcalclirc

βάλτε το πιο πάνω, εισάγοντας τα δικά σας στοιχεία και πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα: Ctrl+X για να το αποθηκεύσετε, πατήστε y στην ερώτηση που θα σας κάνει και μετά Enter.

Τώρα θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κανονικά, έχοντας πρόσβαση στα ημερολόγια και την αντζέντα σας. Για παράδειγμα, αν θέλετε ένα πολύ ωραίο μηνιαίο ημερολόγιο, δώστε:

gcalcli calm

Screenshot-1
ή, για πρόσβαση στην agenda σας:

gcalcli agenda

ή, αν θέλετε να περάσετε ένα event:

gcalcli quick 'το_κείμενό_σας_εδώ'

Γα να δείτε όλες τις εντολές χρήσης του, δώστε:

gcalcli --help

Κάντε το και Wallpaper:

Screenshot-2
Και για ακριβολογήσουμε, λέγοντας wallpaper, εννοούμε desktop widget. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστείτε το conky και τις dejavu, dejavu-core, dejavu-extra γραμματοσειρές (fonts) που έτσι κι' αλλιώς υπάρχουν στους διαχειριστές πακέτων όλων των διανομών. Ή αν θέλετε μέσω του τερματικού/κονσόλας σας, για συντομία. Για παράδειγμα, σε Debian, Mint, Ubuntu και παράγωγες διανομές, αρκεί να δώσετε:

sudo apt-get install conky ttf-dejavu ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra

Μετά έχετε δυο τρόπους για να το περάσετε στο σύστημά σας:

1ος τρόπος: Κατεβάστε το script που έχει δημιουργηθεί από το lffl.org και το οποίο αυτοματοποιεί τα πάντα: [DOWNLOAD]
Είναι αυτό:

alignment top_right
background no
border_width 0
cpu_avg_samples 2
default_color white
default_outline_color white
default_shade_color white
draw_borders no
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:size=12
gap_x 5
gap_y 60
minimum_size 5 5
net_avg_samples 2
double_buffer yes
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no
own_window yes
own_window_class Conky
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no
text_buffer_size 8096

TEXT
${execi 300 gcalcli --nc --cals=owner calw 4}

Μετά επικολλήστε (copy-paste) το πιο πάνω κείμενο, στο αρχείο .conkyrc που επίσης είναι κρυφό στον προσωπικό σας φάκελο (/home) και αποθηκεύστε το.

2ος τρόπος: Κάντε όλα αυτά, με την ακόλουθη εντολή στο τερματικό/κονσόλα σας:

cd && wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/209784349/lffl/.conkyrc.txt && mv .conkyrc.txt .conkyrc

Αν θέλετε μπορείτε σε αυτό το αρχείο, να κάνετε αλλαγές (πχ στην θέση που το έχει από default επάνω δεξιά - alignment top_right, κλπ).

Ξεκινήστε το, δίνοντας στο τερματικό/κονσόλα σας, την εντολή:

conky

και μόλις φορτώσει, μπορείτε να κλείσετε το τερματικό/κονσόλα.

Είτε πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα: Alt και F2 (Alt+F2) και στο πεδίο γράψτε:

conky

πατώντας Enter μετά.

Για να εκκινεί αυτόματα, μπαίνοντας στο desktop σας, θα πρέπει να το προσθέσετε στις εφαρμογές εκκίνησης. Αυτό, αν δεν ξέρετε, μπορείτε να το κάνετε με τον τρόπο που περιγράφουμε σε αυτό το άρθρο, είτε δίνοντας την ακόλουθη εντολή στο τερματικό σας (αντί του gedit που έχουμε στο παράδειγμα, μπορείτε να βάλετε τ' όνομα, όποιου text-editor χρησιμοποιείτε):

gedit ~/conkystart

αντιγράψτε και επικολλήστε το παρακάτω, αποθηκεύοντας την αλλαγή:

#!/bin/bashsleep 50 && conky

>>> η σελίδα του gcalcli, όπου είναι διαθέσιμος και ο κώδικάς του και αν θέλετε να το κάνετε "χειροκίνητη" εγκατάσταση, θα δώσετε κάτι τέτοιο:

cd ~/src/
git clone https://github.com/insanum/gcalcli.git
sudo ln -s ~/src/gcalcli/gcalcli /usr/local/bin/gcalcli

(ίσως σας ζητήσει και την python που έτσι κι' αλλιώς υπάρχει στον διαχειριστή πακέτων σας).

Τέλος, να προσθέσουμε, πως αν δεν θέλετε κάτι τέτοιο, αλλά προτιμάτε κάτι πιο διαφορετικό, μα όμορφο και εύχρηστο, δείτε το Rainlander.

 • Σχόλια

0 Comments:

Scroll to Top