BETA

Open Street Map και Merkaartor: Ανοιχτού Κώδικα συνδυασμός για Χάρτες

Εικόνα constantinos

atlas

Η χαρτογράφηση δεν είναι φυσικά κάτι νέο μα υπάρχει από ανέκαθεν και αποτελούσε πάντα χρήσιμο βοήθημα για τους ανθρώπους. Οι χάρτες σε κάθε μορφή, υπήρχαν από πάντα και φυσικά πλέον με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει περάσει σε άλλα επίπεδα και με τα δορυφορικά δεδομένα της χαρτογράφησης είναι πληρέστεροι από ποτέ.
Ένας χάρτης προσφέρει μια γενική εποπτεία μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες που περιέχει ως προς την χαρτογραφημένη περιοχή είναι γενικές και περιορισμένου επιπέδου. Επιπλέον, αυτό το επίπεδο εξαρτάται από τη θεώρηση αυτού που συνέθεσε το χάρτη ή το σκοπό της χαρτογράφησης.
Οι θεματικοί χάρτες περιορίζονται συχνά στη χωρική κατανομή κάποιου συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, όπως η θερμοκρασία ή η πυκνότητα του πληθυσμού. Οι χωροπληθογραφικοί χάρτες είναι ειδικοί θεματικοί χάρτες που έχουν πολλές ομοιότητες με τις ψηφιακές εικόνες.

Τι είναι η χαρτογράφηση:

Οι χωρολογικές μέθοδοι χαρτογράφησης χρησιμοποιούνται στις μέρες μας στην ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων. Ένα απλό παράδειγμα χαρτογράφησης σε έναν οικισμό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη μέθοδο. Η πυκνότητα της αποικίας μπορεί να χαρτογραφηθεί με το «άπλωμα» ενός πλέγματος πάνω από ένα τοπογραφικό χάρτη. Ο αριθμός των σπιτιών μετριέται σε κάθε τετράγωνο.
Τα αποτελέσματα της μέτρησης είναι ένας χωρολογικός πίνακας, δηλαδή ένας πίνακας από αριθμούς που τοποθετούνται σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Κατά μία έννοια, η γεωγραφική κατανομή της αποικίας είναι πλέον ψηφιοποιημένη, δηλαδή έχει μετατραπεί σε ψηφία (=αριθμούς) και επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον περαιτέρω χειρισμό των δεδομένων.
Το τι είδους ταξινόμηση θα έχει ένας χάρτης εξαρτάται, φυσικά, από τον χαρτογράφο αλλά και από το σκοπό του χάρτη.
Μια ψηφιακή εικόνα είναι στην ουσία ένας χωρολογικός πίνακας. Το μέγεθος των τετραγώνων του πλέγματος είναι ίσο με τη χωρική ανάλυση της (δορυφορικής) φωτογραφίας και εξαρτάται από το όργανο που συλλέγει τα δεδομένα. Ομοίως, οι αριθμοί στα τετράγωνα του πλέγματος καθορίζονται από την ικανότητα του εξοπλισμού να διακρίνει διαφορές. Συνήθως, οι ψηφιακές εικόνες έχουν τιμές (για κάθε τετράγωνο του πλέγματος) μεταξύ 0 και 255, κάτι που ταιριάζει ακριβώς με τη χωρητικότητα 1 byte του υπολογιστή.

Για πολλά χρόνια, οι χάρτες βασίζονταν στην αεροφωτογράφηση, καθώς μια απλή αεροφωτογραφία μπορούσε να λειτουργήσει άμεσα ως χάρτης. Σήμερα, ωστόσο, τα αεροπλάνα και οι δορυφόροι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο σαρωτές. Οι σαρωτές αυτοί καταγράφουν την ποσότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την επιφάνεια της περιοχής που θέλουμε να χαρτογραφήσουμε, χωρίζοντάς την σε πολλές μικρές μονάδες επιφάνειες (τα εικονοστοιχεία της εικόνας που θα προκύψει).
Έναν τέτοιο πίνακα μπορούμε, λόγω της ψηφιακής του φύσης, να τον επεξεργαστούμε άπειρες φορές, για παράδειγμα συνδυάζοντας (προσθέτοντας, αφαιρώντας, πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας) δεδομένα από άλλες πηγές ή χάρτες. Αυτές οι διαδικασίες ονομάζονται «ψηφιακή επεξεργασία σήματος» και χρησιμοποιούνται στον χειρισμό των μεγάλων χωρικών πινάκων που παράγει η δορυφορική τηλεπισκόπηση.

Σήμερα, αυτός ο τύπος δεδομένων είναι απαραίτητος στις χαρτογραφήσεις. Η τηλεπισκόπηση και η ψηφιακή επεξεργασία σήματος, ως τεχνικές, είναι γρήγορες και φτηνές και μας επιτρέπουν όχι μόνο να επικαιροποιούμε με ασφάλεια τους χάρτες αλλά και να παίρνουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη χαρτογράφηση περιβαλλοντικών αλλαγών τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

[από esa-eduspace]

Πλέον, έχουμε εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής χαρτογράφησης και ίσως το πιο γνωστό δείγμα όλων να είναι αυτό της Google, οι πασίγνωστοι Google Maps.
Βέβαια, η εξάρτηση από τα προιόντα της Google και άλλων πολυεθνικών, επιφέρει καταστάσεις, όπως αυτές της NSA, των οικονομικών (και κάθε είδους) κρίσεων, καθώς ο έλεγχος και οι κατευθυνόμενες σκέψεις και ανάγκες των κοινωνιών εξασφαλίζει την μακροημέρευση του συστήματος όπου οι ελάχιστοι κερδίζουν εκμεταλλευόμενοι τους πολλούς.
Ίσως, από μόνο του το γεγονός πως όλοι αυτοί ενδιαφέρονται τόσο για τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, θα έπρεπε να προβληματίσει και να μην έχουμε τέτοιες απόψεις, οι οποίες δυστυχώς κυριαρχούν.

Λαμβάνοντας λοιπόν, ως γνώμονα αφ' ενός την ιδιωτικότητα και αφ' ετέρου την αντικειμενικότητα της ανεξαρτησίας από τις εταιρείες, θα δούμε ένα ακόμα πεδίο τ' οποίο απασχολεί καθημερινά πολλούς ανθρώπους, περιστασιακά ή συχνότερα και όπως καταλάβατε πρόκειται για χάρτες, μα και τον τρόπο που μπορούμε να επέμβουμε σε αυτούς, προκειμένου να προσθέσουμε περισσότερα ή νεότερα δεδομένα.
Οι χάρτες από τις εταιρείες χαρτογράφησης που διατίθενται προς πώληση περιέχουν ψευδή στοιχεία, ή Copyright Easter Eggs, για να εντοπίζονται προσπάθειες αντιγραφής τους. Αυτά τα ψευδή στοιχεία περιλαμβάνουν λάθος ή απόντες δρόμους και καταχωρήσεις όπως εκκλησίες ή σχολεία τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Εάν οι χάρτες αυτοί χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί ένας άλλος, τα ψευδή αυτά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί η αντιγραφή.

Screenshot-1Screenshot-2

Οι χάρτες αυτοί επιπρόσθετα μπορεί να είναι εσφαλμένοι γιατί είτε δημιουργήθηκαν για παράδειγμα πριν από ένα χρόνο και στο ενδιάμεσο κάποιο μονοπάτι δημιουργήθηκε το οποίο δεν περιλαμβάνεται, είτε απλά κάποιος έκανε λάθος στην χαρτογράφηση. Πρόκειται για τα Open Street Map και Merkaartor, αντίστοιχα.

Τι είναι το Open Street Map:

Open Street Map

Ο OpenStreetMap (OSM) ξεκίνησε ως εφαρμογή το 2003 και γρήγορα διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διαφοροποίησή του από τους συμβατικούς χάρτες όμως το κατέστησε μοναδικό ανάμεσα σε όλα τα ανταγωνιστικά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που κυκλοφορούν και αυτή η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι εθελοντές είναι ελεύθεροι να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν χωρικά δεδομένα. Μια ολόκληρη φιλοσοφία που ονομάζεται Νεογεωγραφία (Neogeography) έχει αναπτυχθεί πίσω από το συγκεκριμένο φαινόμενο, ενώ οι Γεωγραφικές Πληροφορίες που βασίζονται σε εργασία απλών χρηστών ονομάζονται εθελοντικές.

Σκοπός της έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη της ποιότητας των δεδομένων που προέρχονται από Νέο-γεωγραφικές πηγές και των συμβατικών δεδομένων εστιάζοντας στην ποιότητα του OSM όσον αφορά στην ακρίβεια θέσης και στην πληρότητα των γραμμικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Λονδίνου και ο βασικός στόχος είναι o εντοπισμός των εφαρμογών εκείνων όπου τα δεδομένα του OSM μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα ως προς την ποιότητα (αξιοπιστία, ακρίβεια και πληρότητα) και να χρησιμοποιηθούν.

Ο OpenStreetMap είναι δωρεάν, ελεύθερα διανυόμενος χάρτης ολόκληρου του κόσμου, δημιουργημένος από ανθρώπους σαν κι εσάς.
Τα δεδομένα είναι ελεύθερα για λήψη και χρήση κάτω από την ανοικτή του άδεια. Κινούμενο στα πλαίσια της ελευθερίας του Ανοιχτού Κώδικα και της κοινοτικής αλληλεγγύης συνεργασίας, φιλοδοξεί να φτιάξει ένα ελεύθερο χάρτη του πλανήτη. Η κοινότητα του OpenStreetMap είναι μεγάλη, διασπαρμένη σε πολλές χώρες, με πολλές διαφορετικές γλώσσες και με πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα.

Βρίσκεται κάτω από τη στήριξη του OpenStreetMap Fοundation, ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος, χωρίς ωστόσο να ασκεί τον παραμικρό έλεγχο στο πρότζεκτ. Ως σκοπό έχει την ενθάρυνση της χρήσης, ανάπτυξης και διάθεσης ανοιχτών γεωδεδομένων, ελεύθερα για τον καθένα ώστε να τα χρησιμοποιήσει μα και να τα μοιραστεί με άλλους ανθρώπους.

Γιατί δημιουργήθηκε το OpenStreetMap;

Τα γεωγραφικά δεδομένα (geo data) δεν είναι ελεύθερα σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γενικά στα μέρη αυτά, η διαδικασία χαρτογράφησης ανατίθεται σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες σε αντάλλαγμα λαμβάνουν αμοιβές από την πώληση των δεδομένων. Εάν ζείτε σε κάποια από αυτές τις χώρες, τότε μέσω της φορολόγησης πληρώνετε την χαρτογράφηση την πρώτη φορά και επιπρόσθετα ξαναπληρώνετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των δεδομένων αυτών. Στις ΗΠΑ μη επεξεργασμένα γεωγραφικά δεδομένα (όπως το σετ TIGER) που ανήκουν στην κυβέρνηση, είναι κοινόχρηστα (ανήκουν στο public domain), αλλά τα επεξεργασμένα δεδομένα μαζί με τους έτοιμους χάρτες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
Εάν δεχτούμε όλα αυτά, τότε ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα δεδομένα, εκτός από το να τα φωτοτυπήσουμε. Σε πολλά μέρη βέβαια ακόμα και αυτό είναι παράνομο εάν ξεπεράσουμε τα δικαιώματα ορθής χρήσης που μας παραχωρούνται με την αγορά τους. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε το όνομα ενός δρόμου ή να προσθέσουμε το αγαπημένο μας μπαρ ή να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σε ένα πρόγραμμά μας χωρίς να πληρώσουμε πολλά λεφτά στην εταιρεία που μας τα πούλησε. Ακόμα και κάτι απλό όπως το να τα μοιραστούμε με έναν φίλο, να τα χρησιμοποιήσουμε σε μία πρόσκληση ή να τα αναρτήσουμε σε έναν πίνακα ανακοινώσεων μπορεί να μην είναι τόσο νόμιμο όσο φανταζόμαστε στην αρχή.
Η πρόοδος στην τεχνολογία και τα φτηνά πλέον GPS μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουμε τους δικούς μας χάρτες, σε συνεργασία με άλλους και χωρίς κανέναν από τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν πιο πριν.

4

Προφανώς, τα παραπάνω απαντούν και στο ερώτημα:

Γιατί δεν χρησιμοποιείτε απλά το Google Maps ή οποιοδήποτε άλλο site με χάρτες για τα δεδομένα σας;

αλλά και για να γίνει πιο κατανοητό, υπάρχει χαώδης διαφορά ανάμεσα στο "δωρεάν" και στο "ελεύθερο". Τα δεδομένα του Google Maps για παράδειγμα είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι ελεύθερα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο Google Maps προέρχονται από τις NAVTEQ και Tele Atlas, δύο μεγάλες εταιρείες χαρτογράφησης. Αυτές, με τη σειρά τους, απέκτησαν κάποια από αυτά τα δεδομένα από εθνικούς οργανισμούς χαρτογράφησης (όπως το Ordnance Survey). Εφόσον οι εταιρείες αυτές έχουν κάνει επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, είναι λογικό να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες όσον αναφορά την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Εάν συλλέγετε δεδομένα από το Google Maps με αυτό τον τρόπο, τότε δημιουργείτε "παραγόμενο έργο". Τα δεδομένα κάθε τέτοιου έργου διατηρούν την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων της πηγής. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας μπορούν να υπόκεινται σε χρεώσεις και περιορισμούς από τον πάροχο των αρχικών δεδομένων. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση την οποία θέλει να αποφύγει το Openstreetmap.

Πώς ένα έργο σαν αυτό μπορεί να δημιουργήσει χάρτες ακριβείας;

Η ίδια η φύση των έργων τύπου wiki δεν προσφέρει καμία εγγύηση ακρίβειας. Από την άλλη, λίγοι εμπορικοί χάρτες μπορεί να φέρουν μια τέτοια εγγύηση. Στην πραγματικότητα κάποιοι από αυτούς έχουν ψευδή στοιχεία από πρόθεση.
Η ουσία της διαδικασίας wiki είναι ότι όλοι οι χρήστες συμμετέχουν στο να υπάρχουν ακριβή δεδομένα. Εάν ένα άτομο εισάγει μη ακριβή δεδομένα, εσκεμμένα ή όχι, τότε το υπόλοιπο 99.9% των χρηστών μπορούν να το ελέγξουν, να το διορθώσουν ή να το σβήσουν. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχουν καλή πρόθεση και μπορούν να διορθώνουν τα κακώς κείμενα των κακών χρηστών.

Το παράδειγμα της Wikipedia έχει δείξει ότι ένα μεγάλο σύνολο καλών δεδομένων μπορεί συγκεντρωθεί αλλά είναι δύσκολο να αποβάλλουμε εντελώς τα αναπόφευκτα σφάλματα από αυτό.
Ένα πλήρες ιστορικό των αλλαγών καταγράφεται για κάθε χρήστη. Από τις 21 Απριλίου 2009, οι χρήστες μπορούν να επισυνάπτουν περιγραφές των αλλαγών τους, στο στυλ της Wikipedia, ενώ υπάρχει επίσης μια καρτέλα Ιστορικού στην κεντρική σελίδα που δείχνει τις πρόσφατες αλλαγές στην επιλεγμένη περιοχή.
Την δεδομένη στιγμή, ο πλέον κατάλληλος για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό είστε εσείς.
Ένα τρόπος είναι να επιλέξετε μια περιοχή που γνωρίζετε καλά και να χρησιμοποιήσετε το OpenStreetMap για να διαπιστώσετε πόσο καλά αντιστοιχούν τα δεδομένα με την δική σας γνώση. Ίσως δείτε κάτι που είναι λάθος ή ανακριβές.
Πιο πιθανά θα βρείτε ότι λείπουν πολλά στοιχεία από εκεί. Στη φάση αυτή, ο κύριος στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την κάλυψη, χωρίς να αντιγράφουμε από υπάρχοντες χάρτες. Όπως στην Wikipedia, οι αλλαγές γίνονται εύκολα, οπότε μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε!

δείτε περισσότερα, στο wiki του, στα ελληνικά.

Πού μπορώ να βρω το Open Street Map;

Το μόνο που χρειάζεται, ώστε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα του, είναι ο browser σας και φυσικά σύνδεση στο διαδίκτυο.
Στη δεξιά πλευρά του, έχει την εργαλειοθήκη για μεγέθυνση/σμίκρυνση, προσθήκη θέσης, διαμοιρασμό, κλπ, καθώς και τα διαφορετικά layers, ανάλογα τις ανάγκες σας:

Screenshot-4

Με την δημιουργία ενός λογαριασμού, μπορείτε να επέμβετε και να προσθέσετε στοιχεία σε σημεία που εντοπίσατε πως είναι ανακριβή, είτε δεν έχουν επαρκή δεδομένα, κλπ.

>>> Η ιστοσελίδα του Open Street Map.

Και φυσικά, εδώ τίθεται και το ερώτημα:

Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει, να δημιουργήσει χάρτες για προσωπική/off-line χρήση, μα και να δώσει νέα στοιχεία ή διορθώσεις;

Η ενθουσιώδης κοινότητα του Open Street Map, έχει δημιουργήσει μια λίστα πολύ απλών και εύχρηστων εργαλείων τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε on-line. Φυσικά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον χάρτη ή σειρές, κανείς δεν σας εμποδίζει να τους κατεβάσετε, είτε να τους φωτογραφίσετε και να τους έχετε στον υπολογιστή σας:

Screenshot-4

Εκτός αυτού όμως, υπάρχουν και desktop εφαρμογές, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας, μα και των gpx αρχείων.

INFO: GPX (το GPS Exchange Format) είναι μια ελαφριά XML μορφή δεδομένων για την ανταλλαγή των δεδομένων GPS (σημεία, πορείες και ίχνη) μεταξύ των εφαρμογών και υπηρεσιών Web. Το GPX χρησιμοποιείται από δεκάδες προγράμματα λογισμικού και διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων GPS, χαρτογράφησης και geocaching.

Μια από τις καλύτερες και εύχρηστες εφαρμογές του είδους είναι το Merkaartor.

Τι είναι το Merkaartor:

Merkaartor

Το Merkaartor, είναι λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, διαθέσιμο για Linux, Windows και OSX που δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας OSM χαρτών, μα λειτουργεί και με διάφορες μορφές, πέρα από το OpenStreetMap, όπως GPS Exchange Format, KML Files, Nonigpsplot και πολλά άλλα. Οι μορφές των εξαγωγών ωστόσο, είναι λίγο πιο περιορισμένες, σε OpenStreetMap, GPS Exchange Format, ενώ υποστηρίζεται και το KML. Με το Merkaartor, μπορείτε ν' ανοίξετε κάποια από τις υποστηριζόμενες μορφές χαρτών που έχετε στον υπολογιστή σας, ή να κάνετε λήψη δεδομένων από το OSM.
Υπάρχει βέβαια, ως συνήθως σε εφαρμογές του είδους, ένα όριο για το πόσα data, θα κατεβάσετε με το Merkaartor σε κάθε δεδομένη στιγμή, ώστε να μπορέσει να αποδώσει σωστά όλα τα επιθυμητά δεδομένα του χάρτη. Από τη στιγμή που έχει τα δεδομένα, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα χάρτη και να τα ανεβάσει απ' ευθείας στο OpenStreetMap (υποθέτοντας ότι ο χρήστης έχει ένα λογαριασμό OpenStreetMap). Μπορεί επίσης να παρέχει μια ενδιαφέρουσα ματιά στα υπάρχοντα OSM δεδομένα, και να δείξει ποιοι χρήστες ανέβασαν ειδικά δεδομένα (specific data).

Screenshot-3Screenshot-untitled - Merkaartor v0.18(release)

Επίσης, το Merkaartor δεν λειτουργεί μόνο με τις τυπικές μορφές χάρτη, μα θα καταστήσει επίσης χάρτες για SVG και bitmap formats. Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο αν θέλετε να συμπεριλάβετε OSM δεδομένα σε μια δημοσίευση, ή απλά να έχετε ταχύτερη πρόσβαση σε κάποιο σημείο του χάρτη.
Το Merkaartor, αν και τα βασικά του στοιχεία μπορεί να τα ανακαλύψει και χειριστεί σε ελάχιστα λεπτά, ακόμα και κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί, είναι ένα ιδανικό εργαλείο, για όσους είναι πιο απαιτητικοί, είτε για όσους θέλουν να δημιουργούν πιο επακριβή δεδομένα για το OSM. Σχεδόν όλοι οι συγγραφείς του άλλωστε, αυτό χρησιμοποιούν. Μια πιο απλή εναλλακτική του και μάλλον καλύτερη για περιστασιακούς χρήστες είναι το Emerillon map viewer (δείτε παρουσίαση του).

Εγκατάσταση του Merkaartor:

Το Merkaartor, όπως αναφέραμε, είναι διαθέσιμο για Linux, Windows και OSX. Μπορείτε να το κατεβάσετε από την σελίδα του, έχει πακέτα για πλήθος διανομών, ωστόσο μια έκδοσή του, βρίσκεται και στους διαχειριστές πακέτων (Κέντρο Λογισμικού, Synaptic, Yum, Yast, Software Manager, κλπ) των διανομών σας. Οπότε αρκεί να το αναζητήσετε (merkaartor) και να το επιλέξετε για εγκατάσταση:

Screenshot

Και το download link για όλους, από την σελίδα του: DOWNLOAD
Στη συνέχεια, μπορείτε να το καλέσετε από το μενού σας, είτε μέσω dash, σε Ubuntu-Unity.

>>> περισσότερα, στην ιστοσελίδα του.

Screenshot-1

Μετατροπή gpx αρχείων σε dxf, μέσω Ναυτίλου File Manager:

Επειδή συχνά, χρειάζεται σε διάφορα τοπογραφικά και άλλου είδους σχέδια να ενσωματώσουμε χάρτες, μπορούμε να αντλήσουμε δεδομένα από τα gpx αρχεία, τα οποία όμως πρέπει να μετατρέψουμε σε dxf format, προκειμένου να αναγνωριστούν από τις διάφορες CAD εφαρμογές.

INFO: Το AutoCAD DXF (μορφή εναλλαγής σχεδίασης, ή Drawing Exchange Format), είναι μια CAD μορφή αρχείου δεδομένων που αναπτύχθηκε από την Autodesk για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων μεταξύ AutoCAD και άλλων προγραμμάτων.

Όπως είπαμε, αυτά τα αρχεία, μπορείτε έτσι κι' αλλιώς να τ' ανοίξετε με το Merkaartor, μα αν δε χρειαζόσαστε ολόκληρο το πρόγραμμα και απλά τα δεδομένα αυτών, υπάρχει ένα extension για τον Ναυτίλο File Mnager (Files στο Ubuntu), που διευκολύνει άμεσα στη μετατροπή των gpx αρχείων σε dxf file format.

Πρόκειται για το gpx2dxf. Αυτό το Nautilus extension, είναι διαθέσιμο για Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, από έκδοση 12.04 μέχρι και 13.10.
Μπορείτε, είτε, ανάλογα την έκδοση που έχετε, να κατεβάσετε το έτοιμο DEB πακέτο του, από το Ubuntu Launchpad και διπλό κλικ επανω του, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση του:
DOWNLOAD
(πατήστε το "κουμπάκι": View package details).

Ωστόσο, διαθέτει και αποθετήριο, τ' οποίο αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε στο σύστημΆ σας: ppa:atareao/nautilus-extensions (δείτε πως, αν δεν ξέρετε).
-Εναλλακτικά μπορείτε να το εγκαταστήσετε και μέσω τερματικού (μπορείτε να το καλέσετε είτε μέσω dash, αρχίζοντας να γράφετε την λέξη terminal, είτε πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα: Ctrl-Alt-T), δίνοντας μια-μια τις παρακάτω εντολές, πατώντας Enter μετά την κάθε μια και δίνοντας τον κωδικό σας, μόλις ζητηθεί:

 
sudo add-apt-repository ppa:atareao/nautilus-extensions
sudo apt-get update
sudo apt-get install gpx2dxf

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί, είτε κάντε αποσύνδεση (όχι επανεκκίνηση), είτε κάντε επανεκκίνηση τον Ναυτίλο, με την ακόλουθη εντολή στο τερματικό σας:

nautilus -q

Πλέον, με δεξί κλικ σε κάποιο gpx αρχείο, θα μπορείτε αυτόματα να το μετατρέπετε και σε dxf:

Screenshot

Στο χέρι μας είναι λοιπόν, να χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία διασφαλίζουν την ανεξαρτησία μας και που βασίζονται στην πραγματικότητα, καθώς είναι δημιουργημένα από καθημερινούς ανθρώπους, πέρα από συμφέροντα.

  • Σχόλια

0 Comments:

Scroll to Top