BETA

Mailpile: Ισχυρός mail-client που κάνει την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων εύκολη

Εικόνα constantinos

To Mailpile, είναι ένας ανοιχτού κώδικα mail client που επικεντρώνεται στην κρυπτογράφηση και στην ιδιωτικότητα των ανθρώπων. Κάνει χρήση του Pretty Good Privacy [PGP], ένα πρόγραμμα ανοικτού λογισμικού, δημιουργήθηκε το 1991 από τον Φιλ Ζίμερμαν και είναι πλέον το παγκόσμιο "πρότυπο” για αποστολή κρυπτογραφημένων e-mail.

[Δείτε και μια συνέντευξη που έδωσε στο οsarena, o Werner Koch, ο δημιουργός του GnuPG].

Το Mailpile, κάνει το setup του PGP εύκολο και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τα κλειδιά PGP άμεσα στην email εφαρμογή και να στείλετε PGP κρυπτογραφημένα μηνύματα. Έχει δημιουργηθεί από τον Bjarni R. Einarsson για το 2013 και χρηματοδοτήθηκε μέσα από μια καμπάνια στο Indiegogo, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Μπορεί να εγκατασταθεί σε Linux, Windows, OSX, ως web-based client.

Το μη κρυπτογραφημένο e-mail είναι σαν μια αναμνηστική κάρτα διακοπών — όλοι μπορούν να το διαβάσουν.

Ίσως, τις πιο σαφείς επεξηγήσεις, τις δίνει η ομάδα ανάπτυξής του:

Το Mailpile είναι ένας e-mail client
Το Mailpile είναι μια μηχανή αναζήτησης και ένας προσωπικός διακομιστής webmail
Το Mailpile είναι ένας εύκολος τρόπος για να κρυπτογραφήσετε τα e-mail σας
Το Mailpile είναι λογισμικό που τρέχει από εσάς, στον δικό σας υπολογιστή
Το Mailpile είναι μια προσπάθεια να διεκδικήσετε εκ νέου την ιδιωτική επικοινωνία στο διαδίκτυο
Γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι ο καθένας αξίζει προστασία της ιδιωτικής ζωής του και τον σεβασμό.
Το Mailpile έχει ως στόχο να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα: "Πώς μπορώ να προστατεύσω τα προσωπικά μου δεδομένα στο διαδίκτυο;"

Εγκατάσταση του Mailpile

Μπορείτε να το κατεβάσετε από την download-page του, ανάλογα το λειτουργικό σας σύστημα. Κατά την στιγμή σύνταξης του παρόντος (6/4/16), το πακέτο του για OSX δεν ήταν προσωρινά διαθέσιμο, λόγω επανασχεδιασμού του.

[DOWNLOAD Mailpile]

- Για Arch και παράγωγες διανομές, μέσω AUR: [INSTALL].

- Για openSUSE: [DOWNLOAD]

- Για Fedora και CentOS, υπάρχουν κάποια RPM πακέτα: [DOWNLOAD].

Αυτήν την στιγμή, έτοιμο εκτελέσιμο, έχει μόνο για Windows και έτσι, για να το εγκαταστήσετε στο Linux, χρειάζεται μια διαδικασία, που θα δώσουμε πιο κάτω.

Για λόγους συντομίας και ευκολιας, η εγκατάσταση θα γίνει μέσω τερματικού / κονσόλας.
Κατ' αρχάς, εγκαταστήστε τα απαιτούμενα που χρειάζεται για να δουλέψει.

- Σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, δώστε:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gnupg openssl python-virtualenv python-pip python-lxml git
sudo apt-get install libjpeg62 libjpeg62-dev zlib1g-dev python-dev

Σε Fedora και παράγωγες διανομές:

sudo dnf install git gnupg openssl python-virtualenv \
python-pip python-lxml python-devel libjpeg-turbo-devel

και ούτω καθεξής, ανάλογα τον διαχειριστή πακέτων της διανομής σας.

Τώρα προχωράμε στην εγκατάσταση και στο στήσιμο του Mailpile.
Δώστε:

cd /opt/
git clone --recursive https://github.com/mailpile/Mailpile.git

και συνεχίζουμε στην δημιουργία ενός virtual environment:

cd /opt/Mailpile/
virtualenv -p /usr/bin/python2.7 --system-site-packages mailpile-env

δηλαδή:

-p = Χρησιμοποιήστε μια συγκεκριμένη έκδοση python, εμείς χρησιμοποιούμε την python 2.7.
--system-site packages = Δώστε το εικονικό περιβάλλον πρόσβαση στα global site-πακέτα.
mailpile-env = Directory για το νέο εικονικό περιβάλλον.

Τώρα το ενεργοποιούμε:

cd /opt/Mailpile/
source mailpile-env/bin/activate

Τσεκάρετε αν είναι ενεργό:

(mailpile-env)[email protected]:/opt/Mailpile#

Το όνομα του εικονικού περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μπροστά από το username και hostname σας στο shel.

Στην συνέχεια, εγκαταστήστε τις απαιτήσεις του mailpile με την εντολή pip στο περιβάλλον mailpile-env:

pip install -r requirements.txt

Τσεκάρετέ το, αν τρέχει:

./mp ./mp

Θα δείτε κάτι τέτοιο (στο παράδειγμά μας, τρέχει στο port 33411:

Δώστε και πρόσβαση με την εντολή curl από το server shell:

curl -I localhost:33411

Αν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να πάρετε κάτι σαν το ακόλουθο αποτέλεσμα:

HTTP/1.1 302 Found
Location: /setup/welcome/

Στην πραγματικότητα, σε αυτό το βήμα, θα μπορούσαμε να πούμε στο Mailpile να τρέξει στην δημόσια IP μας, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση, μα θα προτιμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το Nginx ως reverse proxy για το Mailpile στην θύρα 33411.
Επομένως, ας εγκαταστήσουμε και επαληθεύσουμε το Nginx με τις εντολές:

sudo apt-get install nginx
netstat -plntu | grep 80

Κάτι που μένει ακόμα, είναι η ρύθμιση του virtual host για το Mailpile. Αυτό το virtual host είναι μόνο proxy-ing incoming requests στο port 80 για το Mailpile στο port 33411.
Πηγαίνετε στο Nginx "sites-available" κατάλογο και δημιουργήστε ένα νέο αρχείο που ονομάζεται "mailpile":

cd /etc/nginx/site-available/
touch mailpile

Ανοίξτε το με όποιον επεξεργαστή κειμένου θέλετε, εμείς χρησιμοποιούμε τον vim, αφού είμαστε σε τερματικό / κονσόλα:

vim mailpile

και επικολλήστε το ακόλουθο:

server {

    # Mailpile Domain
    server_name mail.mailpile.me;
    client_max_body_size 20m;

    # Nginx port 80 and 334
    listen 80;
    listen 443 default ssl;

    # SSL Certificate File
    ssl_certificate      /etc/nginx/ssl/mailpile.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/nginx/ssl/mailpile.key;

    # Redirect HTTP to HTTPS
    if ($scheme = http) {
      return 301 https://$server_name$request_uri;
    }

    # Nginx Poroxy pass for mailpile
    location / {
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-NginX-Proxy true;

        proxy_pass http://localhost:33411;
        proxy_read_timeout  90;
        proxy_redirect http://localhost:33411 https://mail.mailpile.me;
    }
}

Τέλος, ενεργοποιήστε το mailpile virtualhost και κάντε restart το Nginx:

ln -s /etc/nginx/site-available/mailpile /etc/nginx/site-enabled/
systemctl restart nginx

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε σκοτώσει την διαδικασία mailpile στο εικονικό περιβάλλον σας.

Μπορείτε, αν θέλετε, να ακολουθήσετε και τις οδηγίες που δίνουν οι δημιουργοί του.

Στην συνέχεια, επισκεφθείτε το Mailpile domain σας (στο παράδειγμά μας: mail.mailpile.me) και θα μεταφερθείτε στην https σύνδεση.

Επιλέξτε προεπιλεγμένη γλώσσα (τα "αγγλικά", δεν έχει ελληνικά) και κάντε κλικ στο "Begin":

Δημιουργήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης και βάλτε τον δύο φορές στα αντίστοιχα πεδία:

Πατήστε το κουμπί: "Start using Mailpile".

και θα μπείτε στο περιβάλλον του Mailpile.

Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό, πατώντας το κουμπί: "+ Add Account":

Από εδώ, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία για έναν e-mail λογαριασμό σας. Θα πρέπει να εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης, για τον συγκεκριμένο λογαριασμό αλληλογραφίας. Στην συνέχεια, το Mailpile θα επιχειρήσει να συνδεθεί στον λογαριασμό σας με αυτά τα διαπιστευτήρια και αυτό, την πρώτη φορά, μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα Sending Mail και Receiving Mail στοιχεία με το χέρι, αν το Mailpile δεν μπορέσει αυτόματα.

Σημειώστε πως με το Gmail έχει κάποια δυσκολία, ίσως και να μην μπορέσετε, μάλλον επειδή το Gmail μπλοκάρει το Mailpile.

Μόλις συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν την οθόνη:

Δοκιμάστε την αποστολή και λήψη με ένα δοκιμαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λογαριασμό σας που προσθέσατε στο Mailpile σε έναν διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν είναι επιτυχή, θα ξέρετε πως το Mailpile συνεργάζεται με την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Όπως θα δείτε, προσφέρει εύκολα, ποικιλία στις επιλογές κρυπτογράφησης:

Αυτό ήταν, πλέον έχετε το Mailpile στο σύστημά σας.

Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε και το FAQ του, αφού έχει μια καλή τεκμηρίωση.

>>> η ιστοσελίδα του Mailpile.
>>> ο κώδικάς του στο Github.

Αν θέλετε περισσότερα, για mail και ιδιωτικότητα, δείτε: #privacymails.

 • Σχόλια

5 Comments:

 1. Εικόνα akounadis
  akounadisΑπρ 07, 2016 12:52 ΜΜ

  Αυτά τα άρθρα είναι πολύ σημαντικά.
  Εχθές προσπάθησα να στείλω e-mail σε ένα πρόσωπο όπου δε δέχτηκε τη διαδικασία κρυπτογράφησης αποκρυπτογράφησης. Για πολλοστή φορά.

  Λυπάμαι και απογοητευμένος σκέφτομαι παλαιότερες (όχι πολύ) εποχές που σαλιώναμε το φάκελο με το γράμμα μας κλείνοντας ερμητικά και φεύγαμε με την ασφάλεια ότι θα φτάσει στον προορισμό του χωρίς να παραβιαστεί η ιδιωτικότητά μας.

  "Το μη κρυπτογραφημένο e-mail είναι σαν ένα ανοιχτό φάκελο — όλοι μπορούν να το διαβάσουν."
  Αν και νομίζω φάκελο ανοιχτό, γράμμα - επιστολή αφύλαχτη δε θα δεχόντουσαν τα ταχυδρομεία.

  Νομίζω πως βελτίωση - επαναφορά της παραδοσιακής και μοναδικής στο τρόπο διαφύλαξης της ιδιωτικότητας στην e-αλληλογραφία θα πρέπει να γίνεται όπως στην κλασική αλληλογραφία. Δηλαδή, κουλτούρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
  Επίσης θα βοηθήσουν οι mail-client που θα αυτοματοποιούν την κρυπτογράφηση - αποκρυπτογράφηση ώστε να ικανοποιήσουν σε ένα βαθμό την τεμπελιά.

  Προσωπική εμπειρία
  Μια "πόρτα που έφαγα" αν θυμάμαι καλά ήταν περίπου πριν δυο χρόνια. Το καταχάρηκα στην κυριολεξία. Αφυπνίστηκα γιατί μέχρι τότε τεμπέλιαζα στο θέμα privacy mail. Να είσαι καλά @Opanos :)

  ΥΓ Ως "φανατικός λάτρης" στις ιδέες και κουλτούρα τους, να πω πως η Riseup προχωράει με VPN όπου φιλοξενείται στο black.riseup.net με 4 μέχρι στιγμής vpn gateway. Θα χρειαστεί νέος λογαριασμός στο black riseup μέχρι να ενσωματωθεί με τον παλιό.
  Να και μια εικόνα απ' την ταξιδιάρα ip ψυχή μου... https://ibin.co/2cvDTrTvyXvS.png

 2. Εικόνα Κώστας

  Ερώτηση: Όταν στέλνεις μέηλ από σελίδα https ή όταν στο thunderbird έχεις ορίσει ως διακομιστή αποστολής SSL 465, δεν στέλονται κρυπτογραφημένα τα μέηλς;

 3. Εικόνα akounadis
  akounadisΑπρ 07, 2016 17:02 ΜΜ

  Ίσα ίσα, το αντίθετο.
  Το http συνδέεται σε port 80 ενώ το https όπως όρισες σε 465 και τα δεδομένα ανταλλάσσονται κρυπτογραφημένα.
  Το https δεν είναι διαφορετικό πρωτόκολλο. Συνδυάζει το http με ssl.
  Πχ ένας server για να τρέξει https χρειάζεται να δημιουργήσει πιστοποιητικό δημοσίου κλειδιού. Τίποτα παραπάνω.
  Τα δεδομένα μεταφέρονται στον server κρυπτογραφημένα και ούτω καθεξής.

  Η διαφορά είναι ότι απλά στέλνονται κρυπτογραφημένα σε http(s)

 4. Εικόνα heavymetallicus
  heavymetallicus (χωρίς επαλήθευση)Απρ 07, 2016 17:03 ΜΜ

  Καλησπέρα.Μετά το (mailpile-env)[email protected]:/opt/Mailpile# το αποτέλεσμα είναι αυτό:
  bash: syntax error near unexpected token `[email protected]:/opt/Mailpile#' και δεν μπορεί να προχωρήσει η εγκάσταση...Τι κάνουμε;

 5. Εικόνα the best web mail client

  Ενδιαφέρον είναι το RainLoop

  Με πολύ όμορφη και προσεγμένη εμφάνιση και με εισαγωγή PGP για κρυπτογράφηση.

  Online demo

  http://www.rainloop.net

Scroll to Top