Αψήφησε τους κανόνες της αναδυόμενης τάξης της Πληροφορίας

Αποποίηση Ευθυνών

To os.arena και τα παράγωγά του, ως τεχνολογική ιστοσελίδα, προσφέρει λύσεις λογισμικού (εφαρμογές, scripts, κλπ.). Οι οδηγίες που δίνονται είναι οι ενδεδειγμένες και τις περισσότερες φορές έχει προηγηθεί δοκιμή από εμάς, ενώ συνοδεύονται από αναλυτικότερες παρουσιάσεις και στιγμιότυπα οθόνης. Σε αντίθεση με άλλες ιστοσελίδες, εμείς δεν αποποιούμαστε τον έλεγχο για ενδεχόμενη αναφορά ανακριβών πληροφοριών. Φέρουμε ευθύνη για όσα γράφουμε και αν εντοπίσετε κάτι που γνωρίζετε/μπορείτε να αποδείξετε ότι είναι λανθασμένο, έχετε κάθε δικαίωμα να μας εγκαλέσετε.

Παρόλα αυτά, δε δίνουμε την παραμικρή εγγύηση αν κάτι δεν σας δουλέψει καλά ή δημιουργήσει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στον υπολογιστή σας. Μην ξεχνάτε ότι το ΕΛ/ΛΑΚ προσφέρεται επί το πλείστον «όπως είναι» κι εμείς περιγράφουμε συγκεκριμένες διαδικασίες και συνθήκες, τις οποίες εσείς μπορεί να ακολουθήσετε κατά γράμμα ή και όχι. Το λογισμικό που παρουσιάζουμε -εκτος κι αν αναφέρεται διαφορετικά- δεν είναι δικό μας και η εγκατάστασή του γίνεται με δική σας ευθύνη, καθώς και η χρήση του, αν αυτή τυχόν παραβιάζει υφιστάμενες νομοθεσίες.

Το αν κάποιο λογισμικό θα έχει μέλλον ή όχι, αν θα αλλάξει χέρια, αν η σελίδα του πλέον δεν υπάρχει ή έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο, είναι πράγματα που ξεφεύγουν από την δική μας ευθύνη. Αν κάποια εφαρμογή, ιδιαίτερα mobile, καταγράφει προσωπικά σας δεδομένα ή παρουσιάζει οποιαδήποτε ύποπτη λειτουργία, αφορά τους όρους χρήσης της και μόνο αυτό -που είναι πάντα στην δική σας ευχέρεια αν θα αποδεχτείτε και θα εγκαταστήσετε ή όχι. Εμείς προσπαθούμε να ελέγχουμε τα πάντα κατά τη στιγμή της παρουσίασης και αν χρειαστεί μελλοντικά να κάνουμε κάποια ενημέρωση κάπου, την κάνουμε.

Δεν έχουμε το παραμικρό έσοδο ή άλλο κέρδος από κάποιο λογισμικό ή υπηρεσία που παρουσιάζουμε και ούτε είναι δυνατό να παρέχουμε υποστήριξη, πέραν της εθελοντικής προσφοράς.

Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχουμε για εντολές, συνδέσμους, λογισμικό και άλλα που δίνονται σε σχόλια και στο forum από τρίτους. Τα πάντα γίνονται με γνώμονα την κοινή λογική και εμείς σαν δεδομένο, σε κάθε ερώτηση, λαμβάνουμε τον ιστορικό πίνακα ανθρωποκεντρικών σφαλμάτων:

1K Buffer Implies a low capacity for learning Υπονοεί χαμηλή ικανότητα μάθησης
C2K Chair 2 Keyboard issue Πρόβλημα από την Καρέκλα προς το Πληκτρολόγιο
CBE Carbon Based Error Σφάλμα Οργανικής Ένωσης (υπονοεί τον άνθρωπο)
Code 18 The problem is 18″ away from the screen Το πρόβλημα βρίσκεται 18″ μακριά από την οθόνη
EBCAC Error Between Computer And Chair Σφάλμα Μεταξύ Υπολογιστή Και Καρέκλας
EBK Error Behind Keyboard Σφάλμα Πίσω από το Πληκτρολόγιο
EEOC Equipment Exceeds Operator Capabilities Ο Εξοπλισμός Υπερβαίνει τις Ικανότητες του Χειριστή
ESO Equipment Smarter than Operator Ο Εξοπλισμός είναι Εξυπνότερος του Χειριστή
HKI Error Human Keyboard Interface Error Σφάλμα Ανθρώπινης Διεπαφής Πληκτρολογίου
I/O Error Ignorant Operator Error Σφάλμα Ανίδεου Χειριστή
ID-10T Error The «IDIOT» Error Το Σφάλμα «ΗΛΙΘ10Σ»
Layer 8 You are Layer 8 in the OSI model Είσαι το Επίπεδο 8 στο μοντέλο OSI (ο χρήστης)
OHE Operator Headspace Error Εγκεφαλικό Σφάλμα Χειριστή
PEBKAC Problem Exists Between Keyboard and Chair Το Πρόβλημα υπάρχει Μεταξύ Καρέκλας και Πληκτρολογίου
PICNIC Problem In Chair Not In Computer Πρόβλημα Στην Καρέκλα Όχι Στον Υπολογιστή
RCSO Reboot Computer, Slap Operator Επανεκκινήστε τον Υπολογιστή, Σφαλιαρίστε το Χειριστή
RTFM Read the Freaking Manual Διάβασε το Τιμημένο Εγχειρίδιο
TSTO Too Stupid To Operate Υπερβολικά Ηλίθιος Για Να Λειτουργήσει
UPI User Perception Issue Πρόβλημα Αντίληψης Χρήστη

Προσωπική ευθύνη

Οι απόψεις που δημοσιεύονται, είτε ως άρθρα είτε ως σχόλια, αφορούν το εκάστοτε πρόσωπο που τις συνέταξε και δεν αντιπροσωπεύουν ούτε υιοθετούνται από το os.arena στο σύνολό του, με εξαίρεση τα συνεργατικά άρθρα. Να θυμάστε ότι είμαστε άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες και όχι μια ομοιόμορφη μάζα. Όσον αφορά παλιότερες δημοσιεύσεις, να λαμβάνετε υπόψη σας πως από τότε μέχρι σήμερα ο εκάστοτε συντάκτης μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη ή τα γραφόμενα να μην ισχύουν πλέον.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Κάθε σύνδεσμος που παραπέμπει σε εξωτερική πηγή (πέραν του domain osarena.net), θα φέρει σχετικό εικονίδιο επισήμανσης ώστε να το γνωρίζετε. Το τι συμβαίνει στους ιστότοπους όπου παραπέμπουν οι σύνδεσμοί μας, βρίσκεται έξω από τον έλεγχό μας και είναι στη διακριτική σας ευχέρεια το αν και πώς θα μεταβείτε σε αυτούς. Εμείς από την πλευρά μας φροντίζουμε ώστε να μην υπάρχουν παραπομπές σε ιστοσελίδες αμφιβόλου ποιότητας ή/και ηθικής. Η χρήση συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή ή επικύρωση οποιωνδήποτε εκφρασμένων απόψεων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται εκεί ή των οργανισμών που χορηγούν αυτούς τους ιστότοπους.

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και μασουλάει φρεσκοψημένα cookies Καλά μωρέ Θέλω να μάθω περισσότερα