Αψήφησε τους κανόνες της αναδυόμενης τάξης της Πληροφορίας

Εκδόσεις Πυρήνα

Οι τρέχουσες εκδόσεις που υποστηρίζονται επίσημα από τους προγραμματιστές του πυρήνα.

Σε περίπτωση που η διανομή σας χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προβληματική ή ανασφαλής. Σημαίνει όμως πως η ευθύνη της συντήρησής του έχει πλέον φύγει από τους προγραμματιστές του πυρήνα και έχει μεταφερθεί σε εκείνους της διανομής, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

next-20181114: linux-next
Version:next-20181114 (linux-next)
Released:2018-11-14
4.9.137: longterm
Version:4.9.137 (longterm)
Released:2018-11-13
Source:linux-4.9.137.tar.xz
PGP Signature:linux-4.9.137.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.9.137
4.14.81: longterm
Version:4.14.81 (longterm)
Released:2018-11-13
Source:linux-4.14.81.tar.xz
PGP Signature:linux-4.14.81.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.14.81
4.18.19: stable
Version:4.18.19 (stable)
Released:2018-11-13
Source:linux-4.18.19.tar.xz
PGP Signature:linux-4.18.19.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.18.19
4.19.2: stable
Version:4.19.2 (stable)
Released:2018-11-13
Source:linux-4.19.2.tar.xz
PGP Signature:linux-4.19.2.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.19.2
4.20-rc2: mainline
Version:4.20-rc2 (mainline)
Released:2018-11-11
Source:linux-4.20-rc2.tar.gz
Patch:full (incremental)
4.4.163: longterm
Version:4.4.163 (longterm)
Released:2018-11-10
Source:linux-4.4.163.tar.xz
PGP Signature:linux-4.4.163.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.4.163
3.18.125: longterm
Version:3.18.125 (EOL) (longterm)
Released:2018-11-10
Source:linux-3.18.125.tar.xz
PGP Signature:linux-3.18.125.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.18.125
3.16.60: longterm
Version:3.16.60 (longterm)
Released:2018-10-21
Source:linux-3.16.60.tar.xz
PGP Signature:linux-3.16.60.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.16.60

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και μασουλάει φρεσκοψημένα cookies Καλά μωρέΘέλω να μάθω περισσότερα