Αψήφησε τους κανόνες της αναδυόμενης τάξης της Πληροφορίας

Εκδόσεις Πυρήνα

Οι τρέχουσες εκδόσεις που υποστηρίζονται επίσημα από τους προγραμματιστές του πυρήνα.

Σε περίπτωση που η διανομή σας χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προβληματική ή ανασφαλής. Σημαίνει όμως πως η ευθύνη της συντήρησής του έχει πλέον φύγει από τους προγραμματιστές του πυρήνα και έχει μεταφερθεί σε εκείνους της διανομής, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

next-20190320: linux-next
Version:next-20190320 (linux-next)
Released:2019-03-20
4.9.164: longterm
Version:4.9.164 (longterm)
Released:2019-03-19
Source:linux-4.9.164.tar.xz
PGP Signature:linux-4.9.164.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.9.164
4.14.107: longterm
Version:4.14.107 (longterm)
Released:2019-03-19
Source:linux-4.14.107.tar.xz
PGP Signature:linux-4.14.107.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.14.107
4.19.30: longterm
Version:4.19.30 (longterm)
Released:2019-03-19
Source:linux-4.19.30.tar.xz
PGP Signature:linux-4.19.30.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.19.30
4.20.17: stable
Version:4.20.17 (EOL) (stable)
Released:2019-03-19
Source:linux-4.20.17.tar.xz
PGP Signature:linux-4.20.17.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.20.17
5.0.3: stable
Version:5.0.3 (stable)
Released:2019-03-19
Source:linux-5.0.3.tar.xz
PGP Signature:linux-5.0.3.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-5.0.3
5.1-rc1: mainline
Version:5.1-rc1 (mainline)
Released:2019-03-17
Source:linux-5.1-rc1.tar.gz
Patch:full
4.4.176: longterm
Version:4.4.176 (longterm)
Released:2019-02-23
Source:linux-4.4.176.tar.xz
PGP Signature:linux-4.4.176.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.4.176
3.18.136: longterm
Version:3.18.136 (EOL) (longterm)
Released:2019-02-23
Source:linux-3.18.136.tar.xz
PGP Signature:linux-3.18.136.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.18.136
3.16.63: longterm
Version:3.16.63 (longterm)
Released:2019-02-11
Source:linux-3.16.63.tar.xz
PGP Signature:linux-3.16.63.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.16.63

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και μασουλάει φρεσκοψημένα cookies Καλά μωρέΘέλω να μάθω περισσότερα