Αψήφησε τους κανόνες της αναδυόμενης τάξης της Πληροφορίας

Εκδόσεις Πυρήνα

Οι τρέχουσες εκδόσεις που υποστηρίζονται επίσημα από τους προγραμματιστές του πυρήνα.

Σε περίπτωση που η διανομή σας χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προβληματική ή ανασφαλής. Σημαίνει όμως πως η ευθύνη της συντήρησής του έχει πλέον φύγει από τους προγραμματιστές του πυρήνα και έχει μεταφερθεί σε εκείνους της διανομής, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

4.18.3: stable
Version:4.18.3 (stable)
Released:2018-08-18
Source:linux-4.18.3.tar.xz
PGP Signature:linux-4.18.3.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.18.3
4.17.17: stable
Version:4.17.17 (stable)
Released:2018-08-18
Source:linux-4.17.17.tar.xz
PGP Signature:linux-4.17.17.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.17.17
4.14.65: longterm
Version:4.14.65 (longterm)
Released:2018-08-18
Source:linux-4.14.65.tar.xz
PGP Signature:linux-4.14.65.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.14.65
4.9.122: longterm
Version:4.9.122 (longterm)
Released:2018-08-18
Source:linux-4.9.122.tar.xz
PGP Signature:linux-4.9.122.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.9.122
4.4.150: longterm
Version:4.4.150 (longterm)
Released:2018-08-18
Source:linux-4.4.150.tar.xz
PGP Signature:linux-4.4.150.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.4.150
3.18.119: longterm
Version:3.18.119 (EOL) (longterm)
Released:2018-08-17
Source:linux-3.18.119.tar.xz
PGP Signature:linux-3.18.119.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.18.119
next-20180817: linux-next
Version:next-20180817 (linux-next)
Released:2018-08-17
4.18: mainline
Version:4.18 (mainline)
Released:2018-08-12
Source:linux-4.18.tar.xz
PGP Signature:linux-4.18.tar.sign
Patch:full
3.16.57: longterm
Version:3.16.57 (longterm)
Released:2018-06-16
Source:linux-3.16.57.tar.xz
PGP Signature:linux-3.16.57.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.16.57

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και μασουλάει φρεσκοψημένα cookies Καλά μωρέ Θέλω να μάθω περισσότερα