Αψήφησε τους κανόνες της αναδυόμενης τάξης της Πληροφορίας

Εκδόσεις Πυρήνα

Οι τρέχουσες εκδόσεις που υποστηρίζονται επίσημα από τους προγραμματιστές του πυρήνα.

Σε περίπτωση που η διανομή σας χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προβληματική ή ανασφαλής. Σημαίνει όμως πως η ευθύνη της συντήρησής του έχει πλέον φύγει από τους προγραμματιστές του πυρήνα και έχει μεταφερθεί σε εκείνους της διανομής, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

next-20190517: linux-next
Version:next-20190517 (linux-next)
Released:2019-05-17
4.4.180: longterm
Version:4.4.180 (longterm)
Released:2019-05-16
Source:linux-4.4.180.tar.xz
PGP Signature:linux-4.4.180.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.4.180
4.9.177: longterm
Version:4.9.177 (longterm)
Released:2019-05-16
Source:linux-4.9.177.tar.xz
PGP Signature:linux-4.9.177.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.9.177
4.14.120: longterm
Version:4.14.120 (longterm)
Released:2019-05-16
Source:linux-4.14.120.tar.xz
PGP Signature:linux-4.14.120.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.14.120
4.19.44: longterm
Version:4.19.44 (longterm)
Released:2019-05-16
Source:linux-4.19.44.tar.xz
PGP Signature:linux-4.19.44.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.19.44
5.0.17: stable
Version:5.0.17 (stable)
Released:2019-05-16
Source:linux-5.0.17.tar.xz
PGP Signature:linux-5.0.17.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-5.0.17
5.1.3: stable
Version:5.1.3 (stable)
Released:2019-05-16
Source:linux-5.1.3.tar.xz
PGP Signature:linux-5.1.3.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-5.1.3
3.18.140: longterm
Version:3.18.140 (EOL) (longterm)
Released:2019-05-16
Source:linux-3.18.140.tar.xz
PGP Signature:linux-3.18.140.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.18.140
3.16.67: longterm
Version:3.16.67 (longterm)
Released:2019-05-11
Source:linux-3.16.67.tar.xz
PGP Signature:linux-3.16.67.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.16.67
5.1: mainline
Version:5.1 (mainline)
Released:2019-05-06
Source:linux-5.1.tar.xz
PGP Signature:linux-5.1.tar.sign
Patch:full

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και μασουλάει φρεσκοψημένα cookies Καλά μωρέΘέλω να μάθω περισσότερα