Αψήφησε τους κανόνες της αναδυόμενης τάξης της Πληροφορίας

Εκδόσεις Πυρήνα

Οι τρέχουσες εκδόσεις που υποστηρίζονται επίσημα από τους προγραμματιστές του πυρήνα.

Σε περίπτωση που η διανομή σας χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προβληματική ή ανασφαλής. Σημαίνει όμως πως η ευθύνη της συντήρησής του έχει πλέον φύγει από τους προγραμματιστές του πυρήνα και έχει μεταφερθεί σε εκείνους της διανομής, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

next-20190121: linux-next
Version:next-20190121 (linux-next)
Released:2019-01-21
5.0-rc3: mainline
Version:5.0-rc3 (mainline)
Released:2019-01-21
Source:linux-5.0-rc3.tar.gz
Patch:full (incremental)
4.4.171: longterm
Version:4.4.171 (longterm)
Released:2019-01-16
Source:linux-4.4.171.tar.xz
PGP Signature:linux-4.4.171.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.4.171
4.9.151: longterm
Version:4.9.151 (longterm)
Released:2019-01-16
Source:linux-4.9.151.tar.xz
PGP Signature:linux-4.9.151.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.9.151
4.14.94: longterm
Version:4.14.94 (longterm)
Released:2019-01-16
Source:linux-4.14.94.tar.xz
PGP Signature:linux-4.14.94.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.14.94
4.19.16: longterm
Version:4.19.16 (longterm)
Released:2019-01-16
Source:linux-4.19.16.tar.xz
PGP Signature:linux-4.19.16.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.19.16
4.20.3: stable
Version:4.20.3 (stable)
Released:2019-01-16
Source:linux-4.20.3.tar.xz
PGP Signature:linux-4.20.3.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.20.3
3.18.132: longterm
Version:3.18.132 (EOL) (longterm)
Released:2019-01-13
Source:linux-3.18.132.tar.xz
PGP Signature:linux-3.18.132.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.18.132
3.16.62: longterm
Version:3.16.62 (longterm)
Released:2018-12-16
Source:linux-3.16.62.tar.xz
PGP Signature:linux-3.16.62.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.16.62

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και μασουλάει φρεσκοψημένα cookies Καλά μωρέΘέλω να μάθω περισσότερα