Αψήφησε τους κανόνες της αναδυόμενης τάξης της Πληροφορίας

Εκδόσεις Πυρήνα

Οι τρέχουσες εκδόσεις που υποστηρίζονται επίσημα από τους προγραμματιστές του πυρήνα.

Σε περίπτωση που η διανομή σας χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προβληματική ή ανασφαλής. Σημαίνει όμως πως η ευθύνη της συντήρησής του έχει πλέον φύγει από τους προγραμματιστές του πυρήνα και έχει μεταφερθεί σε εκείνους της διανομής, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

next-20180921: linux-next
Version:next-20180921 (linux-next)
Released:2018-09-21
4.4.157: longterm
Version:4.4.157 (longterm)
Released:2018-09-19
Source:linux-4.4.157.tar.xz
PGP Signature:linux-4.4.157.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.4.157
4.9.128: longterm
Version:4.9.128 (longterm)
Released:2018-09-19
Source:linux-4.9.128.tar.xz
PGP Signature:linux-4.9.128.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.9.128
4.14.71: longterm
Version:4.14.71 (longterm)
Released:2018-09-19
Source:linux-4.14.71.tar.xz
PGP Signature:linux-4.14.71.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.14.71
4.18.9: stable
Version:4.18.9 (stable)
Released:2018-09-19
Source:linux-4.18.9.tar.xz
PGP Signature:linux-4.18.9.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.18.9
4.19-rc4: mainline
Version:4.19-rc4 (mainline)
Released:2018-09-16
Source:linux-4.19-rc4.tar.gz
Patch:full (incremental)
3.18.122: longterm
Version:3.18.122 (EOL) (longterm)
Released:2018-09-09
Source:linux-3.18.122.tar.xz
PGP Signature:linux-3.18.122.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.18.122
4.17.19: stable
Version:4.17.19 (EOL) (stable)
Released:2018-08-24
Source:linux-4.17.19.tar.xz
PGP Signature:linux-4.17.19.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-4.17.19
3.16.57: longterm
Version:3.16.57 (longterm)
Released:2018-06-16
Source:linux-3.16.57.tar.xz
PGP Signature:linux-3.16.57.tar.sign
Patch:full (incremental)
ChangeLog:ChangeLog-3.16.57

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και μασουλάει φρεσκοψημένα cookies Καλά μωρέ Θέλω να μάθω περισσότερα