Συνέντευξη με τον Werner Koch, τον δημιουργό του GnuPG

Ο Werner Koch, μιλάει για το πώς οι πατέντες εμποδίζουν την ανάπτυξη λογισμικού, πώς οι ΗΠΑ απαγόρευαν την εξαγωγή οιουδήποτε λογισμικού κρυπτογράφησης, επέτρεπαν όμως χωρίς περιορισμούς την εισαγωγή τους, αλλά και τους «δεν έχω τίποτε να κρύψω».

Συνέντευξη με την ομάδα του Free network foundation

Το Free network foundation, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει στους φορείς σε όλο τον κόσμο, την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση και την υποστήριξη των ελεύθερων δικτύων.